Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Етап на изпълнение на проекта «Трансгранично градинско изкуство по Черноморието» през периода 13 август 2013 г. – 30 април 2014 г.

   
Етап на изпълнение на проекта «Трансгранично градинско изкуство по Черноморието» през периода 13 август 2013 г. – 30 април 2014 г.

Проектът „Трансгранично градинско изкуство по Черноморието”, MIS-ETC Code 697, координиран от Общината в Текиргьол, е финансиран чрез програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 – 2013 г., приоритетна ос 3 на социалното и икономическото развитие, област на интервенция 1 – подкрепа на трансграничното сътрудничество в областта на бизнеса и насърчаване на регионалния образ и идентичност, на основание договор за финансиране № 50762/25.06.2013 г./12.07.2013 г.

Договорът е сключен с Министерството на регионалното развитие и обществената администрация в качеството му на управляваща институция по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

Проектът има за цел да развие трансграничния туризъм чрез разнообразяване на природните и културните обекти в районите на град Текиргьол, Румъния и град Балчик, България, чрез създаване на Ботаническа градина Текиргьол и модернизиране на Университетската ботаническата градина в Балчик, България. Едновременно с това, проектът цели насърчаване на съвместните трансгранични инициативи и стратегии в областта на туризма. Петте участници в проекта – Община Текиргьол и Университет „Овидий” – Констанца от Румъния и Културен център „Двореца” – Балчик, Софийски университет „Св. Климент Охридски” - Университетска ботаническа градина - Балчик и Община Балчик от България, участват активно в изпълнението на проекта, като допринасят за развитието на новия трансграничен туристически продукт.

Проектът е с общ бюджет от 1.507.842,86 евро, от които избираемата част от Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 1.278.952,32 евро, а тази от националния бюджет възлиза на 196.019,56 евро и има срок за изпълнение 18 месеца, през периода юли 2013 г. – януари 2015 г.

Към 30 април 2014 г. по изпълнението на проекта са извършени подготвителни дейности, свързани с инвестицията в Ботаническа градина Текиргьол, Румъния и с модернизирането и развитието на Ботаническата градина и Културен център „Двореца” в Балчик. Организирани са конференции за стартиране на проекта в Текиргьол и Балчик. Сключени са договори за изготвяне на проекти, предприети са стъпки за подготвяне на необходима документация за издаване на строителни разрешения за двете инвестиции.

През месец декември 2013 г., Третият партньор по проекта, Университетът „Овидиус” от Констанца, организира в продължение на два дни семинар на тема „Обмяна на опит по въпросите на туризма и климатичното въздействие върху парковете и градините”, в който взеха участие специалисти в областта и заинтересовани институции.

В съответствие с дейността по осигуряване на прозрачност на проекта, беше изготвен Наръчник за визуална идентичност на проекта, включващ визуалния му подпис, който ще бъде използван и след приключване изпълнението на проекта при по-нататъшните дейности по представянето му. Към настоящия момент уебсайтът на проекта и материалите по представяне бъдещата атракция са в процес на изработка.