Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Доц. Димитър Мърваков от Физическия факултет бе удостоен с Почетен знак със синя лента на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

   
Доц. Димитър Мърваков от Физическия факултет бе удостоен с Почетен знак със синя лента на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Днес на заседание на Академическия съвет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" заместник-ректорът на СУ доц. Милена Стефанова връчи на доц. Димитър Мърваков Почетен знак на СУ със синя лента.

Доц. Мърваков благодари на членовете на катедрата по Методика на обучението по физика, на която е бил член през последните години, на Физическия факултет на Софийския университет и на членовете на Академическия съвет за високото отличие. Той разказа, че през 41-годишния си трудов път в Софийския университет е изминал през много препятствия, но е и срещнал подкрепата на много хора още в първите години на преподавателската му дейност. Доц. Мърваков заяви, че дължи дълбока благодарност на проф. Молдованова, която е предопределила трудовия му път, на проф. Цветан Бончев, на проф. Асен Дачев, на проф. Иван Златев, на проф. Матей Матеев.

Доц. Димитър Мърваков е възпитаник на Физическия факултет на Софийския университет, специалност “Физика на полупроводниците”. Започва работа във факултета през 1973 г. – една година след завършване на висшето си образование, първоначално като физик в катедра „Полупроводници“, а след това като преподавател – асистент (1979-1983), главен асистент (1983-1990), доцент (1990 –2011) в катедра „Теоретична физика“ . От 2011 г. е доцент в катедра „Методика на обучението по физика“. Над 41 години от професионалния му път е посветен на Физическия факултет.

1_s

Най-сериозно постижение в преподавателската му дейност е разширеният курс по термодинамика и статистическа физика, който в продължение на 20 години е четен при постоянен интерес от страна на студентите. Опитът на доц. Мърваков от четенето на този курс за студенти-физици е отразен в подготвените за печат “Лекции по статистическа физика” и в издадения сборник “Задачи по термодинамика и статистическа физика” (съвместно с Иля Петров). В последните четири години по покана на колегите от катедра „Физикохимия“ доц. Мърваков чете цикъл от седем лекции по квантова статистика на студентите от специалността “Компютърна химия” в рамките на курса “Физикохимия II и колоидна химия”.

Доц. Мърваков е бил преподавател и в Националната природо-математическа гимназия в продължение на 11 години (1981–1982, 1999–2009), където е обучавал учениците от 11-ти и 12-ти клас. Голяма част от завършилите през този период, около 250 випускници на гимназията, са продължили образованието си във Физическия факултет на СУ.

От 20 години е председател на Националната комисия за провеждане на Олимпиадата по физика, а от 27 години е съставител на задачи както за олимпиадата, така и за национални състезания. Като ръководител на авторски колективи е участвал в написването на 16 учебника и учебни помагала за средното училище.

Научно-изследователска дейност на доц. Мърваков е в областта на теорията на кондензираната материя. Научните му интереси са свързани и с проблеми на обучението по физика (общо над 100 публикации). Основните му изследвания са във връзка с теорията на неконвенционалните полупроводници (слоести и магнитни), резултатите от които са публикувани в 40 статии, цитирани над 80 пъти.

Доц. Димитър Мърваков е бил два мандата декан на Физическия факултет и член на Академическия съвет на СУ (2003–2011 г.), член е в шест последователни състава на Факултетния съвет (от 1991), ръководител на катедра „Теоретична физика“ (1993–1995 г.), главен редактор на Годишник на Софийския университет – Физически факултет (1996–2002 г.).