Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Делегация на Университета по социални науки и хуманитаристика в Ханой гостува на Софийския университет

   
Делегация на Университета по социални науки и хуманитаристика в Ханой гостува на Софийския университет

Проф. Нгуен Ван Кан

Ректорът на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ проф. дин Иван Илчев се срещна днес с ректора на Университета по социални науки и хуманитаристика в Ханой проф. Нгуен Ван Кан.

Проф. Иван Илчев припомни традиционно добрите връзки между България и Виетнам и изрази надежда посещението на делегацията да допринесе за интензифицирането на сътрудничеството между двата университета.

Ректорът представи накратко Софийския университет и подчерта, че най-старото висше училище в България е и най-големият център за докторанти в страната. Проф. Илчев изтъкна и особеното внимание, което Алма матер отделя на съчетаването на обучението и научните изследвания. Софийският университет е единственият в страната, който изпълнява своя научна стратегия, приета през 2008 г. По обем на научната продукция в страната Алма матер е на второ място след Българската академия на науките. Водещото място на СУ в тази област личи убедително и от позициите му в редица международни рейтингови класации, в които един от основните критерии е нивото на научната продукция.

1

Проф. Иван Илчев изтъкна, че Центърът за източни езици и култури на Софийския университет от години е движеща сила на интензивните контакти на Алма матер със страните в региона.

2

Директорът на Центъра за източни езици и култури проф. Александър Федотов посочи, че съществуващата от 2013 г. бакалавърска програма „Южна, Източна и Югоизточна Азия“ представлява реална база за сътрудничество и в нея Виетнам заема своето важно място. Предстои в рамките на програмата да започне преподаване на виетнамски език и история. Проф. Федотов изрази надежда в скоро време в Центъра за източни езици и култури да бъде открит и кабинет по виетнамски език и култура.

По-рано днес проф. Нгуен Ван Кан се срещна с проф. Пламен Митев, декан на Историческия факултет на СУ и доц. Тодор Попнеделев, зам-декан на факултета, които го запознаха с възможностите за обучение, предлагани от ИФ.

4

Факултетът е най-големият колектив от историци в България и заема водещо място в развитието на историческата наука у нас. Проф. Митев представи накратко активната международна дейност на факултета, организатор на световни конгреси по българистика и византинистика в последните години, както и студентската и преподавателска мобилност, която развива с други чуждестранни университети. Деканът на Историческия факултет обърна внимание на магистърските програми във факултета, които се изучават на английски език и биха представлявали интерес за виетнамските младежи.

5

Проф. Митев изрази надеждата си чрез задълбочаване на взаимоотношенията между двата университета да се възстанови контакта с много виетнамски граждани, които са получили висше образование в Софийския университет и по-конкретно в ИФ.

6

Ректорът на Ханойския университет благодари за възможността да се срещне с ръководството на факултета. Обсъдени бяха възможностите за междууниверситетска мобилност на преподаватели и студенти от двата университета. Проф. Нгуен Ван Кан прояви интерес и към възможността за обмен на книги между Софийския университет и Ханойския университет, свързани с историята на азиатските страни.