Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Честване на 90-годишнината на проф. Марко Кирилов от Факултета по химия и фармация на СУ

   
Честване на 90-годишнината на проф. Марко Кирилов от Факултета по химия и фармация на СУ

проф. дхн Марко Кирилов

Във Факултета по химия и фармация бе тържествено отбелязан 90-годишният юбилей на проф. дхн Марко Кирилов. На събитието присъства целият факултетен съвет на ХФ, много гости, приятели, колеги и ученици на проф. Кирилов.

Проф. Кирилов е роден на 11.10.1923 г. Завършил е химия в Софийския университет и за дълги години остава в СУ като преподавател. Днес проф. Кирилов има научните степени доктор по химия (кандидат на химическите науки от Московския университет) и доктор на химическите науки в Софийския университет. Проф. Кирилов е бил декан на Химическия факултет на СУ и е допринесъл за ползотворното развитие на учебната, научната, международната и стопанската дейност на факултета. Създал и ръководил редица години учебно-научната лаборатория по Елементоорганична химия в катедрата по Органична химия в Химическия факултет. Проф. М. Кирилов е бил ръководител на университетската катедра по Опазване и защита на населението и народното стопанство при бедствия, аварии и катастрофи.

Научната дейност на проф. М. Кирилов е главно в областта на Органофосфорната химия. Той създава българска школа в тази област. Негови възпитаници и сътрудници са десетки химици и учени от Софийския университет, Шуменския университет, БАН и в промишлеността.

1

Името на проф. Кирилов е известно и на международната научна общност. Той и ръководени от него колективи са осъществили ползотворни научни сътрудничества с учени от Русия, Германия, Франция, САЩ. Проф. Кирилов е включен в “Who's Who in Science” Cambridge 1991 г., Longman Reference оn Research Database and CD-ROM 1993 г., Cartemil Reference Datebase and CD-ROM 1995 г., VI-тото издание на “5000 личности на годината” на Американския биографски институт 1998 г., Международния биографски речник на Международния биографски център – 25-то издание Кембридж, Англия 1997 г.. Член е на борда на научните консултанти към Американския биографски институт. Проф. Кирилов е номинатор по химия на Нобеловия комитет.

За своите заслуги проф. Кирилов е удостояван с някои държавни и университетски награди. Носител е на ордена „Св. Св. Кирил и Методий” 1 степен, на медали със сини ленти на Софийския и Шуменския университети и др. Проф. Кирилов е ветеран от Втората световна война.

2

Деканът на Химическия факултет проф. Тони Спасов откри тържеството и прочете приветствие към проф. Кирилов от името на факултета.

„Цялата Ви повече от 50-годишна многостранна творческа дейност започна и протече в нашия факултет. Вие сте признат основоположник на българската Органофосфорна химия. Създадохте научна школа от сътрудници, работещи в Софийския университет и Шуменския университет, в БАН и в други научни центрове”, каза проф. Спасов. Той обърна внимание на факта, че през изминалите години проф. Кирилов се е утвърдил като учен с международна известност, със значими приноси в изучаване на свойствата и реакционната способност на органофосфорни, органометални и други органични съединения. Признание за оригиналните му научни резултати, публикувани в над 50 научни труда, в реномирани научни списания, със стотиците цитати от чуждестранни автори. Под негово ръководство са защитени 10 докторски дисертации. Бил е ръководител на десетки договори с промишлеността и държавни организации, довели до икономически ефекти от над 20 млн. лв. Проф. Кирилов е отдал много сили и енергия за въвеждане за първи път у нас на университетски курс по химия на отровните вещества, създава учебно-научна лаборатория. Именно той е написал и единствения учебник по химия на отровните вещества. Лекциите му по органична химия се помнят от цяло поколение студенти, химици и учители. Колектив под негово ръководство създава и най-издавания учебник по химия за 9-ти клас.

„Значителни са Вашите приноси за университетското екологично образование в национален и международен мащаб. Като декан на ХФ Вие допринесохте много за развитието на Софийския университет и на Химическия факултет като съвременни учебно-научни институции с водещо национално и международно значение”, отбеляза проф. Спасов и отправи пожелания за здраве, успех във всички начинания и неостаряващ дух.

3

С решение на факултетния съвет на ХФ и на академичния съвет на СУ проф. Кирилов се вписва в Почетната книга, в която остават имената на най-бележитите учени и преподаватели на Университета.

„Той е един от колегите, един от доайените, един от нашите преподаватели и учени, които никога не са прекъсвали връзката с научното изследване и с академичното поприще. Завиждал съм винаги на неговия истински боен дух, на умението да създава нови неща, да бъде винаги млад и му желая дълги години да не остарява, да бъде все така активен. Честита годишнина, проф. Кирилов!”, завърши словото си проф. Тони Спасов.

4

Проф. Петров поздрави проф. Кирилов от името на неговите ученици: „Той беше причината аз да започна моята кариера тук. Затова съм му много благодарен. Всички, които го познават знаят, че той е човек с борбен дух, винаги честен и справедлив. Затова е моята благодарност и на моите колеги. Желаем му още много години живот и здраве”.

На събитието беше прочетен поздравителен адрес от проф. Добромир Енчев и цялата химическа колегия във Факултета по природни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.

Инж. Найденов прочете поздравителен адрес от името на управителния съвет на Съюза на химиците в България. „Радвам се, че продължавате така жизнено и ентусиазирано да държите на своите позиции, преди всичко като човек”, каза той и пожела на проф. Кирилов още дълги години активна дейност в клуба на неостаряващите химици.

Проф. Кирилов благодари на ръководството на Софийския университет и на Химическия факултет за предложението да се впише в Почетната книга на Университета. Той отправи своята най-искрена благодарност към всички свои колеги от ХФ, с които е работил и които са го подкрепяли и по този начин са допринесли, за да може да твори спокойно и да се развива по пътя на образованието и науката.

„Едно голямо достижение на българския народ е създаването на Софийския университет. Това е храм на науката и образованието в страната, емблема на страната пред външния научен и културен свят. Той е допринесъл много за развитието на науката, техниката и духовността на българския народ. Да получаваш ордени и звания от Софийския университет е една висока чест и трябва с гордост да се носи и задължава да се пази името и да се поддържа широката популярност на СУ, да се поддържа всестранно неговото развитие и запазване името на Софийския университет пред българския народ и международната общественост. Това е задължение на страната, не само на хората, които са работили в СУ, това е задължение на страната, защото в цял свят няма по-известна българска учебна и научна институция. В това отношение мога само да изпитвам чувство на задоволство, уважение и задължение към тази институция, която ми даде възможност да изявя своите способности и творчески успехи”, каза проф. Марко Кирилов.

В края на тържеството Емил Ристосков – народен певец от гр. Сандански, завършил Химическия факултет на СУ, поздрави проф. Кирилов и всички присъстващи с песента „Наздравица”.