Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Център „Образование за демокрация“ благодари за високия професионализъм на преподаватели в Софийския университет

   
Център „Образование за демокрация“ благодари за високия професионализъм на преподаватели в Софийския университет

В писмото си Красимир Лойков изразява специална благодарност към екипа, управляващ проекта и по-конкретно към проф. д-р Ирина Колева от Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните асистенти по проекта в план – логистика – ст. ас. Христо Беров, Ани Истаткова и Меглена Кусева.

В писмо, адресирано до проф. д-р Анелия Клисарова, министър на образованието и науката, до директора на НИОКСО-МОН г-жа Анелия Андреева, до г-жа Коджабашиева, директор на дирекция „Квалификация на учители и кариерно развитие“, до чл.- кор. проф. дин Иван Илчев, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“ и до доц. д-р Веселин Тепавичаров, ръководител на катедра „Етнология“ към СУ, председателят на УС на Центъра „Образование за демокрация“ Красимир Лайков изказва специална благодарност към екипа от специалисти от Софийския университет, работещи по програма „Квалификация на педагогически специалисти“, Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 на ОП „Развитие на човешките ресурси“ в сферата „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда“.

В писмото си господин Лайков посочва: „От 1995 г. Център „Образование за демокрация“ и аз сме работили по повече от 120 проекта, но за първи път чрез настоящия проект срещаме толкова висок професионализъм, стриктно спазване на предварителните договорености и открито отношение към педагогическите специалисти, работещи в интеркултурна среда. В тази връзка сме длъжни да изразим своята благодарност към екипа, изработил проекта, насочен към истинските потребности на хората, работещи в сферата на интеркултурното образование.“

Красимир Лойков изразява специална благодарност към екипа, управляващ проекта и по-конкретно към проф. д-р Ирина Колева от Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и нейните асистенти по проекта в план – логистика – ст. ас. Христо Беров, Ани Истаткова и Меглена Кусева.