Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / 50 години самостоятелен Физически факултет на Софийския университет

   
50 години самостоятелен Физически факултет на Софийския университет

В аулата на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ бе отбелязан 50-годишният юбилей на факултета. Тържеството откри доц. Валери Голев – зам. декан на факултета, който поздрави присъстващите в залата с празника.

Той отбеляза, че не трябва да се забравя, че физиката в най-стария университет в България не е на 50 години, а се е появила още на втората година от създаването на му. „Поради тази причина с пълно основание можем да се присъединим към 125-годишния юбилей на Алма матер”, каза доц. Голев.

Ректорът на Софийския университет проф. Иван Илчев изпрати поздравителен адрес по повод празника до проф. Драйшу: „За пет десетилетия Физическият факултет се доказа като научен център, в който младите хора израстват като висококвалифицирани специалисти в редица фундаментални науки – физика, астрономия, атомна физика, радиофизика. Стотици са възпитаниците на Физическия факултет, които днес са доказани имена в световната научна общност”.

1

„Половин век, погледнато исторически, не е голям период от време. Но погледнато от чисто човешка гледна точка, това е дълъг период, стъпка по стъпка за изграждане, доказване и реализиране на идеи, лаборатории, центрове, на цял качествено работещ факултет. Това е период на неуморен труд, на търсения в света около нас и вътре в нас, достигайки до необятния свят на атомите и на космоса. Това са години, в които любопитството ви не е спирало никога, защото откривайки една истина, вие веднага се втурвате да търсите следващата”, се казва още в адреса.

2

На тържеството бе прочетен и поздравителен адрес от името на ръководителя на Института по електроника към БАН доц. Гатева: „С обхвата на областите на компетентност вашата дейност е уникална и заема съществено място в изграждането на научния капацитет на република България. От вашите усилия до голяма степен се определя мястото на страната както в областта на фундаменталните изследвания, така и в техните приложни аспекти. От тях зависят също така бъдещето на физиката в България и подготовката на хората, които ще изграждат това бъдеще. Пожелаваме ви да продължите традицията на вечно търсещи изследователи и всеотдайни педагози, традиция, с която имате основание да се гордеете”.

3

Доц. Георги Корчев – ръководител на Националния институт по метереология и хидрология към БАН, също изпрати поздравителен адрес до ръководството на Физическия факултет с пожелание за успешна реализация на студентите, нови творчески успехи на преподавателите и ползотворно взаимно сътрудничество.

Деканът на Факултета по физика проф. дфн Александър Драйшу благодари на всички, които уважиха с присъствието си събитието и заяви: „Първо, макар и с един ден закъснение, бих искал първо да ви честитя патронния празник на нашия университет и със съвсем не по-малко удоволствие да честитя и днешния празник, който сме се събрали да отбележим – 50-ата годишнина на нашия факултет като самостоятелен факултет на Софийския университет”.

4

Проф. Драйшу припомни историята на факултета. Още през 1880 г. началото е сложено с проекта за основен закон за училищата в Българското княжество. През 1887 г. се открива първият педагогически клас към Първа мъжка гимназия в София и на 8 декември 1888 г. Народното събрание го преобразува във Висше училище.

„Това, което бих искал да отбележа е, че само две години след основаването на нашия университет е въведено обучението по физика и математика. Малко по-късно, през 1904 г. е основан и Факултетът по физика и математика. Оттам нататък следва развитието, довело през 1963 година до обособяването на нашия факултет като самостоятелен факултет на Софийския университет“, подчерта проф. Драйшу.

5

Проф. Драйшу изтъкна, че във Физическия факултет вече има обособени редица катедри. Той завърши краткото си слово, като предостави възможността представителите на всяка от катедрите да представи своята история, успехи и бъдещи перспективи.

В края на тържеството в централното фоайе на Физическия факултет бе открит мемориален плакет по повод 125-ата годишнина от основаването на СУ и 50-годишнината от самостоятелното съществуване на Физическия факултет.

6