Начало / Университетът / За дарителите

   

От самото основаване на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ даренията на щедри личности са играли важна роля за финансирането на институцията. Сградата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, която е една от архитектурните забележителности на София, е построена със средствата на двамата дарители братята Евлоги и Христо Георгиеви.

През 2023 година Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще отбележи сто и тридесет и петата година от своето създаване.

Всеки, който желае да подкрепи университета, може да направи дарение под формата на труд и услуги, парични средства, недвижими или движими вещи, ценни книги и др.

За дарения под формата на парични средства, моля да посочите в платежното нареждане в графа основание „ДАРЕНИЕ“ и неговата цел – например „Честване 135 годишнина“, „Админ.приоритети“, „Поддръжка сграден фонд“ и др.

Даренията се приемат по банковата сметка на университета както следва:

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

Банка: БНБ ЦУ

BIC: BNBGBGSD

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски“

 

Благодарим Ви!

 

Вътрешни правила за реда и условията за сключване на договори за дарения

Списък на дарителите