Начало / Университетът / Самостоятелни звена / Университетски център за информационни и комуникационни технологии / За контакт

   
София 1164, бул. Джеймс Баучър 5
тел. (+359 2) 02 9631 338
info@ucc.uni-sofia.bg