Начало / Университетът / Самостоятелни звена / Университетски център за информационни и комуникационни технологии / Управителен съвет

   

Управителният съвет е избран на Академически съвет на Софийски университет "Св. Кл. Охридски" с Протокол № 3 от 16.12.2020 г.

 

Председател:  
проф. д-р Елиза Стефанова зам. - ректор по информационни дейности и академичен състав
   
Членове:  
доц. д-р Александър Григоров директор на УЦИКТ
проф. д-р Тинко Тинчев ФМИ
доц. д-р Атанас Георгиев Декан на Стопански факултет
Атанас Георгиев Експерт проектиране и програмиране, УЦИКТ