Начало / Университетът / Самостоятелни звена / Университетски център за информационни и комуникационни технологии / Основна цел и задачи

   

Основна цел на УЦИКТ е изграждането на модерна информационно-технологична среда, осигуряваща условия за подобряване на качеството на учебната и научно-изследователска дейност в СУ“Св.Климент Охридски“

Основни задачи:

1. Предоставяне на информационни услуги за членовете на академичната общност, чрез експлоатиране и управление на общо университетските информационни системи.

2. Предоставяне на консултации и извършване на обучение на служителите и преподавателите от СУ при използването на университетските информационни системи.

3. Издаване на сертификати за отдалечен достъп до университетските информационни системи.

4. Осигуряване на съвременни услуги за подпомагане на учебната и научната дейност на СУ, включващи поддържане на компютърни учебни лаборатории, софтуерни системи за управление и подпомагане на учебния процес и научната дейност.

5. Изграждане на съвременни цифрови библиотеки за научни публикации, архиви, софтуерни продукти и др. Управление на достъпа на потребителите до отделните елементи на системите

6. Осигуряване на технологии и стандарти за електронно обучение; управление на права и достъп на потребителите; предоставяне на консултации, свързани с използване на системите за ползване на среди за е-обучение и виртуални библиотеки на Университета.

7. Разработване, внедряване, системно администриране и интегриране на специфични, съществуващи и нови за Университета информационни системи, свързани с обслужване на учебната, научната и административни дейности.

8. Инсталиране и системно администриране на приложни информационни системи, управление на виртуални машини, управление на конфигурации, управление на софтуерни дистрибуции и обновления, инсталиране на операционни системи, наблюдение на събития, предоставяне на услуги за отдалечен достъп, управление на хардуерните ресурси.

9. Подпомагане на академичната общност при кандидатстване за научноизследователски проекти, включващи използване на информационни и комуникационни технологии.

10. Разработване на политики и правила за развитие на информационните услуги в СУ.

11. Разработване на техническа документация и участие в комисии при планиране и доставка на компютърни и комуникационни ресурси.

12. Разработване на правила и политики за сигурност на информационните системи, защита от неправомерен достъп, защита на личните данни на студентите и служителите от публичност и използването им без разрешение на собственика.

13. Управление на хардуерни конфигурации, управление на софтуерни дистрибуции и лицензии, инсталиране на десктоп операционни системи.

14. Изграждане, развитие и поддържане на опорната Университетската компютърна мрежа СУнет.

15. Базово програмно осигуряване, гарантиращо функционалността и основните мрежови услуги, а също така връзките на „СУ- нет“ към други университетски мрежи и интернет.

16. Оказване на техническа помощ, консултации и препоръки за поддържане и развитие на техническите, мрежовите и програмните системи и ресурси във факултетите и самостоятелните звена.

17. Администриране и поддържане на базовите сървъри – DNS, mail и proxy за областта на СУ.

18. Осигуряване на сигурността на мрежата и услугата отдалечен достъп до СУнет и интернет.

19. Разработване и прилагане на правила и политики за използване на комуникационните ресурси на СУ.