Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / проф. Магдалена Петрова Костова-Панайотова, ДИУУ

Зала 103, ДИУУ - СУ "Св. Климент Охридски"

 

Публична защита на дисертационен труд на проф. Магдалена Петрова Костова-Панайотова на тема: Съвременни лингводидактологични аспекти на продължаващата подготовка на учителите по БЕЛ за придобиване на научна степен "доктор на науките" в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по литература)

 

Председател на научното жури: проф. дн Димитър Димитров

 

Автореферат

 

Рецензии:

  • проф. дн Димитър Веселинов - Bg , Eng
  • проф. дн Румяна Дамянова - Bg , Eng
  • проф. д-р Радослав Радев - Bg , Eng

 

Становища:

  • проф. дн Снежанка Георгиева - Bg , Eng
  • проф. дн Галя Христозова - Bg , Eng
  • проф. д-р Ангел Петров - Bg , Eng
  • проф. д-р Татяна Ангелова - Bg , Eng