Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Задължително попълване на електронни анкетни карти за качеството на учебния процес - до 17 януари 2020 г.

   

06.01.2020

 

 

През учебната 2019/2020 г. в Стопанския факултет редовното проучване на студентското мнение за качеството на образователния процес в отделните дисциплини се провежда електронно в системата E-Learn:

 

Задължително е попълването на електронни анкетни карти за оценка най-малко на три от изучаваните от Вас дисциплини през зимния семестър!

 

Анкетите ще бъдат отворени за попълване до 17 януари 2020 г.

 

Анкетирането ще бъде осъществено в moodle: https://elearn.uni-sofia.bg/. Можете да откриете анкетите в секцията на всеки отделен предмет. Те са напълно анонимни, като всеки студент има право да попълни само една анкета за всяка конкретна, изучавана от него дисциплина.