Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Организация на учебния процес в Стопанския факултет през зимния семестър на учебната 2020/2021 година ОКС „Бакалавър“

   

18.09.2020

 

Организация на учебния процес в Стопанския факултет през зимния семестър на учебната 2020/2021 година

 

ОКС „Бакалавър“

 1. За студентите първокурсници лекционните занятия и занятията по факултативни дисциплини се провеждат неприсъствено, а упражненията присъствено в сградата на Стопанския факултет в отделни дни или през достатъчен интервал от време, позволяващ придвижването на студентите и преподавателите, съгласно разписа за семестъра.
 2. За студентите от втори, трети и четвърти курс лекционните занятия и упражненията се провеждат неприсъствено съгласно разписа за семестъра.
 3. Занятията за бакалаврите започват от 2 октомври 2020 г. /петък/. До 1 октомври 2020 г. ще бъдат създадени електронни курсове в Moodle по всички учебни дисциплини, чрез които преподаватели и студенти ще осъществяват обучението през семестъра.
 4. Неприсъственото провеждане на лекциите и упражненията включва провеждане на онлайн лекции или предоставяне на предварително записани материали в дигитална форма. По преценка на преподавателите, в тяхното приемно време могат да бъдат насрочени присъствени консултации за студентите.
 5. Деканският съвет на Стопанския факултет и ръководителите на катедри упражняват контрол върху провеждането на занятията в присъствена и неприсъствена форма. Студентите сигнализират за непроведени занятия и доц. д-р Димитър Златинов, Заместник-декан по учебната дейност, на имейл адрес: dzlatinov@feb.uni-sofia.bg.
 6. Допълнителна информация относно учебните занятия и организацията на учебния процес може да се получи от отговорниците на бакалавърските специалности в Стопанския факултет:
 • Икономика и финанси (английска програма) – ас. Илия Атанасов: i.atanasov@feb.uni-sofia.bg
 • Икономика и финанси (френска програма) и Стопанско управление (френска програма) – доц. д-р Соня Георгиева: sonia@feb.uni-sofia.bg
 • Стопанско управление (английска програма) – гл. ас. д-р Иванка Михайлова: ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg
 • Стопанско управление (немска програма) – гл. ас. д-р Божидар Недев: bozhidar.nedev@feb.uni-sofia.bg
 • Счетоводство, финанси и дигитални приложения на английски език – ас. Десислава Петкова: d.petkova@feb.uni-sofia.bg