Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Кампания за подаване на документи за държавни стипендии за летния семестър на учебната 2019/2020 година

   

24.02.2020

 

КАМПАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ

ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

Подаването на заявления за участие в класирането за държавни стипендии ще се проведе от 8.00 ч. на 29 февруари 2020 г. (събота) съгласно „Правилата за отпускане на стипендии в СУ „Св. Климент Охридски“ за летен семестър на учебната 2019/2020 година“ .

 

Кандидатстване за стипендии по успех:

 1. Всеки студент, кандидатстващ за стипендия по успех, се регистрира на адрес: https://student.uni-sofia.bg с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 29.02.2020 г. до 23.59 ч. на 09.03.2020 г.
 2. Хартиеният вариант на заявлението се разпечатва, след което се проверява и заверява от инспектор „Студенти” на съответния факултет, като се депозира при тях в срок от 02.03.2020 г. до 10.03.2020 г.
 3. Класиране – 19.03.2020 г. след 18 ч.
 4. Жалби и възражения се подават в Деловодството на Университета – Ректорат, стая 114 или 115 на 20 и 23.03.2020 г.
 5. Окончателно класиране – 27.03.2020 г. след 18.00 ч.

 

Кандидатстване за стипендии по успех за студенти, обучаващи се в специалност от приоритетни професионални направления, включени в списъка по чл.9, ал.8 от ЗВО, редовна форма на обучение, държавна субсидия:

 1. Всеки студент, кандидатстващ за стипендия по успех за обучение в специалност от приоритетно професионално направление, се регистрира на адрес: https://student.uni-sofia.bg с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 29.02.2020 г. до 23.59 ч. на 09.03.2020 г.
 2. Хартиеният вариант на заявлението се разпечатва, след което се проверява и заверява от инспектор „Студенти” на съответния факултет като се депозира при тях в срок от 02.03.2020 г. до 10.03.2020 г.
 3. Класиране – 19.03.2020 г. след 18 ч.
 4. Жалби и възражения се подават в Деловодството на Университета – Ректорат, стая 114 или 115 на 20 и 23.03.2020 г.
 5. Окончателно класиране – 27.03.2020 г. след 18.00 ч.

 

КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА СТИПЕНДИЯ ПО УСПЕХ НЕ ГАРАНТИРА КЛАСИРАНЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА, ЧЕ СТУДЕНТЪТ ОТГОВАРЯ НА УСЛОВИЯТА ЗА УСПЕШНО ЗАПИСАН КУРС И МИНИМАЛЕН УСПЕХ.

 

Кандидатстване за стипендии без ограничения (целогодишни):

СТУДЕНТИ, КОИТО ВЕЧЕ ПОЛУЧАВАТ ТАКАВА СТИПЕНДИЯ ОТ НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г., НЕ ПОДАВАТ ОТНОВО ЗАЯВЛЕНИЯ.

 

 1. Всеки студент, кандидатстващ за стипендия без ограничения, се регистрира на адрес: https://student.uni-sofia.bg с името и паролата си от СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 29.02.2020 г. до 23.59 ч. на 09.03.2020 г.
 2. Хартиеният вариант на заявлението-декларация се разпечатва, прилагат се необходимите документи, удостоверяващи основанието за получаване на целогодишна стипендия, заверява се от инспектор „Студенти” на съответния факултет и се депозира в сектор „Студенти“ на Ректората – стая 239 в срок от 02.03.2020 г. до 10.03.2020 г.
 3. Класиране – 19.03.2020 г. след 18 ч.
 4. Жалби и възражения се подават в Деловодството на Университета – Ректорат, стая 114 или 115 на 20 и 23.03.2020 г.
 5. Окончателно класиране – 27.03.2020 г. след 18.00 ч.

 

Кандидатстване за стипендии за студенти, приети по реда на ПМС 103 и ПМС 228 и междуправителствени спогодби (само за студенти от 2-ри и по-горен курс, които не получават стипендия, а през януарската сесия са положили успешно всички изпити от предходната година).

1. Всеки студент, кандидатстващ за стипендия за чуждестранни студенти, се регистрира на адрес: https://student.uni-sofia.bg с името и паролата си за СУСИ. Системата ще бъде активна от 8.00 ч. на 29. 02.2020 до 23.59 ч. на 09.03.2020 г.

2. Хартиеният вариант на заявлението се разпечатва, след което се проверява и заверява от инспектор „Студенти” на съответния факултет като се депозира при тях в срок от 02.03.2020 г. до 10.03.2020 г.

3. Класиране – 19.03.2020 г. след 18 ч.

4. Жалби и възражения се подават в Деловодството на Университета – Ректорат, стая 114 или 115 на 20 и 23.03.2020 г.

Студентите, приети в магистърска програма от летния семестър на учебната 2019/2020 г., се регистрират в сектор „Студенти“, стая 239 на Ректората.

 

В ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА СТИПЕНДИИЯ СТУДЕНТИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОСОЧВАТ ЛИЧНА БАНКОВА СМЕТКА

ЖАЛБИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ ПОДАДЕНИ СЛЕД ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СРОКОВЕ НЯМА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ

 

 

Конкурс за стипендианти в област „Туризъм“

Писмо до СУ

Срок: 28 февруари 2020 г.

Посолството на Република Корея в България обявява конкурс за стипендии

Срок за кандидатстване: 17 март 2020 г.

Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2020/2021 година