Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / График на занятията през летния семестър на 2019/2020 учебна година

   

13.02.2020

 

banner-schedule-617

 

В сградата на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ – блок 3, бул. Цариградско шосе 125, от летния семестър на учебната 2019/2020 г. е въведена нова онлайн система за управление на студентския график, семестриалното разписание на дисциплините и резервирането на учебни зали – feba.edupage.org/timetable.

 

Новата система показва в реално време програмата за всяка седмица и всеки ден от семестъра и сесията и предоставя следната информация:

  • Календар на студентите – по специалности, програми и групи;
  • Календар на преподавателите – какви курсове преподават и къде;
  • Календар на залите – за по-добро управление при провеждането на еднократни събития.

 

Разписът за бакалавърските специалности и магистърските програми е изготвен по седмици.

  • Записването на избираеми дисциплини за летния семестър при бакалаврите е в периода 05.02.2020 г.-14.02.2020 г. с възможност за промяна на желанията през 17.02.2020 г.-21.02.2020 г.
  • Кампанията за избираемите дисциплини при магистрите ще бъде отворена в началото на м. март 2020 г.
  • Факултативните учебни дисциплини се изучават по желание на студентите, оценките от тях не се включват в общия успех и те формират допълнителни кредити, които не могат да компенсират кредитите от задължителните и избираемите дисциплини.

 

Освен през онлайн портала feba.edupage.org, ползвателите на сградата могат да видят графика на всяка зала и като сканират QR кода, поставен на вратата.

 

С идеи за подобряване на онлайн системата може да пишете на деканското ръководство (доц. д-р Атанас Георгиев – декан; доц. д-р Димитър Златинов – зам.-декан по учебната дейност) и администратора на системата ас. Илия Атанасов.

 

Ползването на зали и промени в графика се разрешават от деканското ръководство след изпращане на заявка до инспектор Анелия Стефанова (email: any@feb.uni-sofia.bg; тел. 02 873 83 10)