Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Анотации на избираеми дисциплини

   

15.03.2016

Пари-банки

Преподавател: Славка Андреева Хърлева-Колева

Управление на проекти

Преподавател: доц. д-р Александър Николов

Икономическа психология

Преподавател: доц. д-р Анелия Петрова

Основи на управлението, част 2

Преподавател: проф. д-р Анастасия Бънкова

Икономическият начин на мислене: нетрадиционни приложения

Преподавател: гл. ас. д-р Владимир Радев Пеовски

Бизнес английски език

Преподавател: Марианна Цанева

Международен мениджмънт

Преподавател: доц. д-р Мирослава Христова

Евростратегия за управление на качеството

Преподавател: проф. Цветан Давидков

Психология на рекламата

Преподавател: доц. д-р Анелия Петрова

Реклама

Преподавател: д-р Камен Ковачев

Макроикономика I част 2

Преподавател: гл. ас. д-р Георги Ганев

Информационни технологии и системи-II

Преподавател: доц. д-р Красимира Швертнер

Основи на статистиката 2 част

Преподавател: проф. д. ик. н. Георги Чобанов

Теория на парите и парична политика

Преподавател: проф. д. ик. н. Георги Чобанов

Основи на статистиката II част (на немски)

Преподавател: доц. Цветан Игнатов

Въведение в счетоводството

Преподавател: доц. д-р Марселен Мегбе Йовоган

Стопанска история-1 част (на френски език)

Преподавател: доц. д-р Соня Вътева

Въведение в икономическия анализ-част 2

Преподавател: prof. Franck Van de Velde

Основи на статистиката-II (френски език)

Преподавател: доц. д-р В. Ангелова

Математика III

Преподавател: Георги Проданов Симидчиев

Вземане на решения при риск и неопределеност

Преподавател: доц. д-р Георги Менгов

Моделиране на финансови процеси в startup фирми

Преподаватели: доц. д-р Марселен Йовоган, гл. ас. д-р Боряна Богданова

Асистенти: ас. Васил Караиванов, ас. Милен Велушев

Методи за изследване на пазарната конюнктура

Преподаватели: проф. д. ик. н. Георги Чобанов, гл. ас. д-р Антон Герунов

Стартиране на високотехнологичен бизнес (Startinghigh tech business-на англ. език)

Преподавател: проф. д. ик. н Георги Чобанов

Финансово управление и контрол на средствата от Европейския съюз

Преподавател: гл. ас. д-р Савина Иванова Михайлова-Големинова

Управление и унаследяване на семейна фирма

Преподавател: доц. д-р Десислава Иванова Йорданова