Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)

   

 

С прием през септември и февруари всяка година в задочна форма за икономисти и неикономисти.

 

Кандидатите за прием от летния семестър на учебната 2023/2024 година могат да подадат своите документи през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ от 1 декември 2023 г. до 31 януари 2024 г.

 

Събеседването за прием в магистърската програма ще се проведе на 01.02.2024 г. от 14:00 часа на следния линк.

 

 

Семестриална такса за учебната 2023/2024 година - 1375 лв.

 

 

Кратка визитка

Ръководител: проф. дмн Иван Иванов, i_ivanov@feb.uni-sofia.bg, кабинет 511

 

 

Новини от магистърската програма Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)

Райфайзенбанк и Стопанският факултет на СУ разработват оригинални модели за анализ на база данни

05.11.2020

Всички публикации

 

Всички публикации

Кратък адрес на тази страница: bit.ly/su-business-analytics

 

Магистърска програма: Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics), специалисти, прием зимен семестър и летен семестър
Магистърска програма: Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics), неспециалисти,
прием зимен и летен семестър

 

Магистърска програма „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)“ има за цел да подготвя специалисти с актуални знания и умения за обработка, организиране, анализ, моделиране и прогнозиране на масиви от данни, чиито обем, многообразие, скорост на събиране и изменение не позволяват приложение на стандартния иконометричен инструментариум. Именно тези особености са водещи в учебния процес и оформят интердисциплинарния характер на програмата. По-конкретно, фокусът е поставен върху балансирано съчетание на курсове с приложения на методи от статистиката, приложната математика и информационните технологии, а изборът на софтуерна среда е съобразен с нуждите на бизнеса.

 

В обучението се използват и учебни курсове от платформата DataCamp (https://www.datacamp.com/).

 

Архив на учебни планове: