Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Икономика и финанси / Магистърски програми за икономисти / Митнически и данъчен контрол (задочно обучение)

   

 

МП „Митнически и данъчен контрол” с прием само в задочна форма на обучение от зимния и летния семестър за икономисти и неикономисти

 

 

Представяне на програмата

 

 

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри:

- предварителна: от 1 до 20 юли 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 22 юли от 18:00 ч. в MS Teams: https://bit.ly/MP-interview

- редовна: от 26 юли до 10 септември 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 14 септември от 18:00 ч. в MS Teams: https://bit.ly/MP_MDK

- допълнителна: от 15 до 24 септември 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 29 септември от 18:00 ч. в MS Teams: https://bit.ly/MP-Economics

Допълнително кандидатите ще бъдат уведомени за включването в онлайн събеседванията.

 

Всички кандидати подават своите документи след 1 юли 2021 г. през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

 

Семестриална такса: 980 лв.

 

МП „Митнически и данъчен контрол” цели изграждане на квалифицирани специалисти, които да владеят съвременните форми, методи и средства за анализ и вземане на решения в сферата на митническата и данъчната дейност. Студентите могат да избират формата на завършване с полагане на държавен изпит или разработване на магистърска теза. Професионалната реализация на успешно завършилите студенти е пряко свързана със структурите на Агенция „Митници” и Националната агенция по приходите, както и в консултантския бизнес.

Гост-лектори в магистърската програма редовно са представители на Агенция "Митници" и Националната агенция по приходите. Студентите имат възможност да се запознаят с дейността на двете агенции в рамките на осигуреното практическо обучение и посещенията на място.

Студентите неикономисти, които са придобили образователно-квалификационна степен бакалавър по специалности извън професионално направление 3.8 Икономика, овладяват фундаментални знания и умения в областта на икономиката и финансите чрез допълнителното изучаване на базови дисциплини.

 

Обучението в задочна форма се осъществява само събота и неделя в рамките на зимния и летния семестър.

 

За допълнителни въпроси може да се обръщате към Ръководителя на МП „Митнически и данъчен контрол”: гл. ас. д-р Цветан Мадански, tzvetan_madanski@feba.uni-sofia.bg, кабинет 423

 

Архив на учебни планове: