Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Фасилити мениджмънт" / Успешно приключи първото съвместно обучение между Стопанския факултет и „НСОРБ-Актив“ за фасилити мениджъмънт

   

14.09.2023

 

Участниците в първото съвместно обучение между Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и „НСОРБ-Актив“ получиха своите сертификати за успешно преминат квалификационен курс на тема „Фасилити мениджмънт в публичния сектор - управление на общински сграден фонд“. В рамките на курса се включиха представители на общините Враца, Троян, Гурково, Омуртаг, Роман, Столична община, Съединение, Тополовград и Твърдица.

Screenshot 2023-09-14 131825

В първия ден на обучението гл. ас. д-р Петър Ташев представи фасилити мениджмънта от теоретична и практическа гледна точка. Темата „Проектен мениджмънт при управление и реновация на общински сграден фонд“ представи арх. Емил Мечикян.

През втория ден, проф. д-р инж. Йордан Ботев запозна участниците с изграждането на система за управление на недвижима собственост, а доц. д-р Атанас Георгиев представи темата „Участие на обществените потребители на пазара за ел. енергия“. Г-жа Цвета Наньова запозна аудиторията с енергийната ефективност в жилищния сектор. Работните сесии за деня приключиха с лекцията на г-н Горан Миланов, посветена на добрите европейски практики в сферата на управление на общинска собственост.

През третия ден от обучението, гл. ас. д-р Десислава Калчева представи темата „Приходи от управление на общинска собственост – тенденции и възможности за повишаване“, а г-н Иван Велков запозна участниците с добрите практики в управлението на общинските имоти.

Screenshot 2023-09-14 131804

По време на работните сесии се получи ползотворна дискусия между лекторите и участниците и се обмениха добри практики и опит между представителите на отделните общини.

Обучението се проведе със съдействието на магистърска програма „Фасилити мениджмънт“ и магистърска програма „Икономика и управление на публични ресурси“.