Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / За първи път Софийският университет обяви въглеродния си отпечатък в доклад, изготвен от ESG Lab към Стопанския факултет

   

02.08.2023

 

За първи път в своята 135-годишна история Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обяви публичен доклад с подробна информация за въглеродния си отпечатък. Данните са за цялата изминала 2022 г. и са систематизирани от ESG Lab към катедра „Икономика и управление по отрасли“ на Стопанския факултет.

357471929_679310197340393_3259949114861571745_n

Екипът, стоящ зад големия обем от работа, се състои от доц. д-р Марина Стефанова, Ръководител МП „Отговорно и устойчиво управление“ в Стопанския факултет, Илияна Лазарова, външен експерт „Устойчиво развитие“ и лектор ESG Академия към СУ и Мария Гурева, специалист „Рейтинг и рейтингови системи“.

Софийският университет се стреми да минимизира въздействието си върху околната среда чрез намаляване на образуваните от институцията емисии на парникови газове (ПГ). Инвентаризацията на парникови газове се счита за първа стъпка към разработването на ефективна стратегия за тяхното управление и компенсиране.

Извършва се в изпълнение на Плана за работа по опазването на околната среда и намаляване на последиците от климатичните промени, обвързани с постигане на висока ресурсна и енергийна ефективност (2022-2024) . Дейността покрива мерки 3.4 и 3.5 от т.1 „Повишаване на ресурсната – и в частност енергийната ефективност, при следване на принципите на кръговата икономика и стимулиране на внедряването на нисковъглеродни, ресурсно ефективни мерки и интелигентни решения“ на Цел 1 - „Кръгова и нисковъглеродна икономика“.

Извършената оценка представлява частична инвентаризация на емисиите от оперативната дейност на СУ и включва всички приложими категории емисии за обхват 1 и 2, спрямо насоките и правилата на GHG Protocol Corporate Standard.

Данните в доклада посочват информация за въглеродния отпечатък, генериран чрез: транспортни дейности за работните цели на университета (служебни, лични автомобили и командировки със самолет); електрическа енергия; топлинна енергия; вода; отпадъци и др.

Подробна информация по категории можете да видите тук.

Пълният доклад на извършената инвентаризация можете да откриете тук .