Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / В СУ се проведе Общо събрание на секция „Социологически науки“ на Съюза на учените в България

   

03.01.2023

 

 

На 16 декември 2022 г. в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе Общо събрание на секция „Социологически науки“ на Съюза на учените в България. Събранието беше посветено на 30-ата годишнина от създаването на секцията. Участниците се запознаха с отчета на ръководството на секцията за нейната дейност и развитие от създаването ѝ (през 1992 г.) до 2022 г.

Untitled design

Членовете на секцията са активен фактор в организирането и участието в научни изяви; при формиране и огласяване на научна и гражданска позиция по важни за общественото развитие теми и проблеми. Въз основа на своя значим научен, изследователски и експертен опит, те дават своя принос в развитието на актуални методологически, методически и приложни аспекти на социологическите науки.

Към момента в секция „Социологически науки“ членуват 47 учени – представители на научни институти, университети, държавни структури. Събранието избра ново Бюро (колективен ръководен орган) на секцията. За председател за новия мандат беше избран проф. д.с.н. Цветан Давидков, преподавател в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.