Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Управление на иновациите и цифрова трансформация на индустриите – докторантски семинар в рамките на проекта SCHOLARNET

   

24.03.2021

 

scholarnet-banner

В началото на месец март се проведе онлайн семинар на тема „Управление на иновациите и цифрова трансформация на индустриите и работата: Бъдещи тенденции и изследователски методологии“, като част от проекта SCHOLARNET. Проектът SCHOLARNET, изпълняван в рамките на Национална научна програма „Европейски научни мрежи“, се ръководи от Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е в съответствие със заложените приоритети на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.

Сред обсъжданите теми на семинара бяха „Изкуственият интелект като средство за иновации в индустриална среда“ и „Създаването на споделени ценности чрез устойчиви иновации“. В откриването на научния форум взеха участие проф. д-р Албена Вуцова от Стопанския факултет на СУ „Свети Климент Охридски“, проф. д-р Кай-Инго Фойгт от Университета „Фридрих Александър“ в Ерланген и Нюрнберг и проф. д-р Жил Руе от Университета Paris-Saclay. Бяха представени ключовите цели на SCHOLARNET – изграждане на научен капацитет чрез трансфер на знания; обмен на добри практики свързани академични изследвания; участия в научни мрежи с водещи европейски изследователски институти, подпомагане възможностите за по-успешна кариера на младите учени.

Методически насоки за работата на докторантите в условия на пандемия, възможността за практически ориентиран подход при подготовка и реализация на научно изследване, както и факторите на устойчивото потребителско поведение бяха също част от темите в първата част на научния форум. Обсъдиха се още възможностите как стартиращите компании да използват различни инструменти за подкрепа на местните общности в условия на криза; корпоративната социална отговорност и създаването на споделени ценности чрез устойчиви иновации; предложенията на GloBE за противодействие срещу избягването на данъчно облагане; връзка между устойчивост на веригите за доставки и Индустрия 4.0. Докторанти и пост-докторанти представиха свои разработки в контекста на социалните предприятия, разбирането на европейската идентичност през теорията за индустриалната вграденост, факторите, които имат отношение към удовлетвореността на служителите в компании от ИТ сектора, както и практиките на стратегическата дипломация, които организациите използват. Миряна Илчева, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията и докторант в ЮЗУ „Неофит Рилски“ представи изследването си върху миграцията – нагласи, интеграция, криминално правосъдие и сигурност.

Силен интерес предизвика дискусията върху изкуствения интелект като средство за иновации в индустриална среда. Обсъди се необходимостта от споделени ценности и отговорности, както и основната роля на взаимното създаване (co-creation).

Вторият ден от научния форум беше посветен на възможностите на младите изследователи да използват платформата EarlyBirds при подготовка на своите научни статии. Доц. д-р Тодор Ялъмов от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и проф. Николас Цакас от Университета в Кипър коментираха ползите от обучение в магистърски и докторантски програми в контекста на възможностите за придобиване на знания и умения в международна среда, изграждането на силна мрежа от контакти, включително и с представители на бизнеса, както и развитието в научно-изследователски план.

В работата на семинара се включиха над 40 докторанти от 5 университета, постдокторанти от партньорските университети и заинтересовани кандидати от чужди страни в магистърските и докторантски програми на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

За повече информация относно проекта, моля посетете www.scholarnet.eu и уеб-сайта на Стопанския факултет: www.uni-sofia.bg/feba