Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Укрепено бе партньорството между Стопанския факултет и Карагандинския икономически университет в Казахстан

   

19.09.2016

 

Между 13 и 17 септември 2016 г. деканът на Стопанския факултет, доц. д-р Теодор Седларски и доц. Димитър Стефанов посетиха Карагандинския икономически университет, Казахстан по покана на партньорите на факултета.

Двете институции поддържат дългодишни активни отношения, в рамките на които докторанти от Казахстан ежегодно работят в Стопанския факултет под научното ръководство на доц. Димитър Стефанов, а той води специализиран курс за докторанти в Караганда като гост-преподавател.

Karaganda1
2

През 2014 г. Стопанският факултет организира в София едноседмично обучение на руски език за 27 магистранти от Карагандинския икономически университет. Темата на специализацията беше „Съвременно финансово-счетоводно и информационно обезпечаване и бизнес оценяване в условията на глобализация”.

3
Karaganda2

На посещението в Казахстан, което съвпадна с тържествените чествания на 50 години от основаването на Карагандинския икономически университет, събрало голям брой партньори на университета, бяха установени контакти и с множество други висши училища в Русия, Украйна, Беларус, Италия, Испания и Англия. Бяха обменени опит и добри практики в областта на дистанционното обучение, техническото обезпечаване на учебния процес, административното обслужване и организацията на извънкласните студентски дейности.

1
Karaganda3