Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Студентите на Стопанския факултет са „хомо луденс“ в ТехноМеджикЛенд

   

11.10.2022

 

Стопанският факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е автор на иновативна магистърска програма „Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор“. Вторият випуск на програмата започна първото изнесено обучение по учебната дисциплина „Проект за геймификация на бизнес процеси“ за академичната година, в Интерактивния център за наука и технологии TechnoMagicLand под ръководството на ас. Алексей Потебня.

Това е възможно, благодарение на двустранното споразумение, което се сключи през миналата година между Стопански факултет и центъра. Студентите ще преминат специална подготовка от екипа на TechnoMagicLand.

imgonline-com-ua-CompressToSize-SNzJL7JVJee8a

Студентите в програмата ще имат още много часове работа по академичните дисциплини в първия семестър, между които:

  • „Игровизация в обучението и бизнеса“ с екип: хон. преп. д-р. Виктория Димитрова, хон. преп. докт. Тинка Цонева и хон. преп. Теодор Даскалов;
  • „Интегрирани маркетингови комуникация и геймификация в дигиталния маркетинг“ под ръководството на проф. д. ик.н. Соня Милева;
  • „Онлайн маркетингови проучвания“ с екип: доц. д.ик.н. Антон Герунов и гл. ас. д-р Илия Атанасов;
  • „ Психологически основи на геймификацията“ с проф. д.пс.н. Наталия Александрова;
  • „ Изграждането на персонажи при геймификация“, където фундамента от академичния опит на проф. д.ик.н. Невяна Кръстева ще се допълни от забележителните опит и знания на българския майстор на комикси Даниел Атанасов – Сатанасов.

Интерактивният център за наука и технологии прилага действени подходи в обучението, като дава възможности за наблюдението на различни модели на педагогическо взаимодействие и лидерство. В усвояването на знанието за наречения от Йохан Хьойзинха “homo ludens“ или „играещ човек“ ще се използва интерактивната експозиция, зали за обучение, техника и софтуер, с които могат да реализират проекти за геймификация с различна сложност и степен на трудност.

В рамките на едногодишната магистърска програма, студентите ще имат възможността да надградят понятието „игра“, свързвайки го с понятийната база на културата, управлението, бизнеса, обучението, а също така да придобият цялостното разбиране на последните концептуални модели за геймификация със солидна практическа работа.