Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Специален раздел с курсовете на английски език в системата за електронно обучение E-Learn

   

14.02.2014

 

В системата за електронно обучение на СУ "Св. Климент Охридски" E-Learn бе създаден специален раздел с курсовете на английски език, които се водят от щатни, хонорувани и гост-преподаватели от чужбина в рамките на бакалавърските и магистърските програми на Стопанския факултет.

С нововъведението осигурява бърз и лесен достъп на увеличаващия се брой чуждестранни студенти по международните програми за академичен обмен като Еразъм+, Базилеус и др. до електронно учебно съдържание на английски език, както и се подпомага ориентацията на кандидат-студентите от чужбина в предлаганите във факултета англоезични курсове.

Достъпът до раздела се осъществява непосредствено от зоната на Стопаския факултет в системата E-Learn.

Решението има за цел да стимулира увеличаването на броя на дисциплините, водени на английски език, за повишаване на привлекателността на факултета за чуждестранни обменни и редовни студенти, наред с атрактивността за кандидат-студентите в България.