Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / СНС при ВАК присъди на доц. Георги Чобанов, декан на Стопански факултет, научната степен "доктор на икономическите науки"

   

22.04.2010

 

Специализираният научен съвет по икономическа информация и стопанско управление при ВАК в заседанието си на 19.04.2010 г. присъди на доц. Георги Чобанов, декан на Стопанския факултет, научната степен доктор на икономическите науки.

 

Публичната защита на дисертационния труд на доц. Чобанов на тема: “Динамика, равновесие и стабилност на стопанската система” премина при засилен интерес с резултат от гласуването 18 гласа "за" и 1 "въздържал се" (от 19 членове на съвета).

 

Рецензенти на дисертационния труд:
проф. д.ик.н. Иван Стойков
ст.н.с.Iст. д.ик.н. Атанас Леонидов
ст.н.с.IIст. д.ик.н. Росица Рангелова