Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Симпозиум "Фрагментиране на науката в практиката на туризма" - Стопански факултет, 23.02.2012

   

23.01.2012

 

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩ СИМПОЗИУМ
„МНОГООБРАЗИЕТО НА ЕВРИСТИЧНИТЕ МЕХАНИЗМИ В НАУКАТА”

 

на тема „Фрагментиране на науката в практиката на туризма”

 

място: Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, 23.02.2011 г. от 14.00 ч., зала 304

 

1. Проф. д-р Манол Рибов, Ситуиране на интегративни формации в туризма, УНСС
2. Доц. д-р Цветан Тончев, Корпоративните структури в туризма, Българска туристическа камара
3. Румен Драганов, Туризъм на отворените пространства, Института за анализи и оценки в туризма
4. Доц. Катя Янкова, Особености на иновациите в туризма в силно урбанизирана среда, Университет Гринвич- Лондон
5. Доц. Мариана Янева, Тенденции в управленското консултиране в туризма, УНСС
6. Доц. Мария Станкова, Структурни промени в конкурентоспособността на дестинацията, ЮЗУ „Н. Рилски”
7. Доц. Соня Милева, Влияния на туризма върху икономиката, СУ „Св. Кл. Охридски”
8. Доц. Преслав Димитров, Нискобюджетните превозвачи в конюнктурата на туристическите пазари, ЮЗУ „Н. Рилски”
9. Доц. Еленита Великова, Уелнес ефекти от естетизацията на средата, УНСС
10. Доц. Милена Филипова, Изграждане на фирмената култура в туризма, ЮЗУ „Н. Рилски”
11. Доц. Десислава Стоилова, Данъчното облагане в ЕС, ЮЗУ „Н. Рилски”
12. Гл. ас. д-р Ирена Емилова, Развлекателните услуги в баланса на свободното време, НБУ
13. Гл. ас. д-р Ася Пенчева, Преодоляване на конфликтни ситуации в проектната дейност, УНСС
14. Гл. ас. д-р Любомира Гръчка, Възможности за повишаване на конкурентоспособността на хотелиерските услуги, ЮЗУ „Н. Рилски”