Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Сдружението на възпитаниците на Стопанския факултет (FEBA Alumni Club) навършва 10 години

   

06.02.2014

 

През 2014 г. Сдружението на възпитаниците на Стопанския факултет (FEBA Alumni Club) навършва 10 години!

 

Сдружение на възпитаниците на Стопански факултет на Софийски университет е първото алумни сдружение в българско държавни висше учебно заведение, основано през 2004 г. от 33 алумни.

За последните 10 години сдружението успява да създаде атрактивен календар от събития в областта на професионалната квалификация, кариерното развитие и социалните дейности.

Сдружението е медиатор между настоящите студенти, възпитаниците на факултета, академичната общност, бизнеса, институциите и нестопанския сектор с цел взаимна информираност и сътрудничество за повишаване качеството на икономическото и бизнес образование.

Сдружението на възпитаниците на Стопанския факултет работи за изграждането на активна социална мрежа и пилотирането на кариерни услуги и курсове за високо управленско ниво, посредством поддържането на стратегическо партньорство между академичната общност, настоящи и завършили студенти, чуждестранни университети и работодателите в България.

Сдружението вижда своята роля и в популяризиране на алумни мрежите сред всички образователни институции в страната.

 

За сдружението

Официален сайт