Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Публична защита на магистърски тези на студентите от съвместната програма "Финансов мениджмънт" на английски език с Университета Бордо (в партньорство с УниКредит Булбанк)

   

01.11.2017

 

На 31 октомври 2017 г. в зала 524 на Стопанския факултет се проведе публична защита на магистърски тези на студентите от съвместната програма "Финансов мениджмънт" на английски език с Университета Бордо (в партньорство с УниКредит Булбанк).

 

FinMan1

 

Дипломатите представиха разработките си на следните теми:

1. Драгомир Георгиев, "How do Credit Rating Grades Influence Capital Structure? (Какво е влиянието на кредитните ретинги върху капиталовата структура на фирмата)

2. Константин Македонский, "Evaluation of investment projects in capital intensive industries and their impact on long-term profitability" (Оценка на инвестициите в капиталоемки индустрии и влиянието им в дългосрочната рентабилност на фирмата)

3. Петър Атанасов, "Derivatives and the ways companies use them to manage risk" (Деривативи и изпозването им от компаниите за управлението на риска)

4. Борис Генов, "Financial Management in the distribution business: The financial analysis of a Bulgarian distribution company" (Финансовият мениджмънт в дистрибуцията: финансовият анализ на българската компания от сектора на дистрибуцията)

5. Сибел Мурат, "Cross-Border companies in Bulgaria and Turkey: A case study of performance drivers" (Анализ на лостовете за ефективността на трансгранични компании в България и Турция)

 

Членове на изпитната комисия бяха деканът, доц. Теодор Седларски, ръководителят на магистърската програма доц. Марселен Йовоган и преподавателят от Университета Бордо д-р Стерлинг Ромеро.

 

FinMan2
FinMan3

 

FinMan5
FinMan8

 

FinMan4