Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Проведе се първият семинар за докторанти към катедра „Финанси и счетоводство“

   

18.01.2023

 

Първият докторантски семинар към катедра „Финанси и счетоводство“ се проведе на 12.01.2023 г.

Десислава Петкова, която е възпитаник на Стопански факултет и понастоящем е асистент по финанси, представи своята работа през изминалата година като докторант в докторската програма „Финанси, финансов анализ и финансов мениджмънт“. Присъстващите се запознаха с основните аспекти на нейните публикации, включително анализираните теми, направения обзор на научна литература, използваните методи на изследване и постигнати резултати. Тя сподели и някои проблеми, с които се е сблъскала, като очерта и насоките за предстоящата ѝ работа по докторската ѝ дисертация.

imgonline-com-ua-CompressToSize-wz8Hbe43E7UIiPw

Александър Камбуров, също възпитаник на Стопански факултет и понастоящем докторант в докторската програма „Счетоводство, одит и анализ на дейността на предприятието“, представи на членовете на катедрата проект на своята дисертация, включително проектните цел, задачи, методи и насоки за бъдещите си научни изследвания.

imgonline-com-ua-CompressToSize-ERl4AqygWg0

Научният ръководител на Десислава Петкова – доц. д-р Марселен Йовоган – и на Александър Камбуров – доц. д-р Илияна Анкова – споделиха своите впечатления от работата си с докторантите и дадоха положителна оценка на постигнатите от тях резултати през първата година от обучението им в ОНС „доктор“.

В хода на възникналата дискусия докторантите получиха ценни съвети и насоки за бъдещите си изследвания. Доц. Йовоган, в ролята си на ръководител на катедрата, им пожела успех през втората учебна година и ги увери, че ще продължат да имат подкрепата на всички членове на катедрата.