Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Проф. д.ик.н. Невяна Кръстева и ас. д-р Алексей Потебня ще участват в международна конференция в Прага

   

04.09.2023

 

Като част от работата по реализация на договор 80-10-34/20.04.2023 г. със СУ „Св. Климент Охридски“ за изпълнение на изследователски проект от конкурсна сесия – 2023 г., проф. д.ик.н. Невяна Кръстева и ас. д-р Алексей Потебня ще участват в международна конференция в Прага.

Те ще представят онлайн доклад на тема „Изследване на геймифицирани електронни платформи за маркетингово образование чрез народни приказки и художествена литература: резултати от прототипен интерактивен учебен ресурс“.

Screenshot 2023-09-04 161739

Международната конференция за икономика, финанси и бизнес ще се проведе в периода 11-13 септември 2023 г. в Пражкия университет по икономика и бизнес. Организатор на конференцията е Институтът за социални и икономически науки (IISES). В нея ще се включат учени и изследователи от различни държави, които ще обменят опит и познания в сферите на научните си интереси.

Публикациите от конференцията се индексират в WoS.