Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Проектът SCHOLARNET представи дейностите си пред ръководствата на СУ и университетите-партньори

   

31.03.2021

 

На 22-ри март се проведе онлайн заседание на Консултативния съвет на проекта за изграждане на изследователски капацитет SCHOLARNET, на което взеха участие проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на СУ „Свети Климент Охридски“, проф. Жан Борм, представител на Университета Париж-Сакле, както и деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев, който е и ръководител на проекта SCHOLARNET.

Pic_Press 6

Партньори по проекта за изграждане на научен капацитет чрез трансфер на знания, обмен на добри практики, свързани академични изследвания и участия в научни мрежи SCHOLARET са три водещи европейски университета от България, Франция и Германия: СУ „Свети Климент Охридски“, Университетът „Фридрих Александър“ в Ерланген и Нюрнберг и Университетът Париж-Сакле.

По време на стратегическата среща се отчетоха резултатите от работата по проекта за изминалите шест месеца. След анализ на проведените научни форуми в този период в рамките на проекта, доц. д-р Атанас Георгиев представи задачите на трите работни групи, сформирани в рамките на проекта:

  • за анализ на публикационната дейност на преподаватели и докторанти от Стопанския факултет;
  • за анализ на участията в проекти на преподаватели и докторанти от Стопанския факултет и
  • за анализ на докторантските изследвания, разработваните от тях теми и цялостният процес на обучение.

Работните групи ще представят своите анализи пред колегите от двата партниращи университета, за да се търсят синергии, подобрение и устойчивост на резултатите.

„Наш приоритет е да повишим видимостта на научната дейност на Стопанския факултет, като един от ключовите индикатори е кандидатстването по финансиран от ЕС проект след приключване на проекта“, подчерта доц. Георгиев.

Ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ потвърди ангажимента на управляваната от него институция да подпомага реализацията на проекта и подчерта важността на научната програма на МОН „Европейски научни мрежи“ за развитие на капацитета на Стопанския факултет.

Следващото заседание на Борда е насрочено за втората половина на 2021 г.

 

За повече информация относно проекта, моля посетете www.scholarnet.eu и уеб-сайта на Стопанския факултет: www.uni-sofia.bg/feba