Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Прекъсване на учебните занятия до 10 май 2020 г. - Заповед на Ректора на СУ

   

23.03.2020

Съгласно Заповед на ректора на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО и заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус) за удължаване срока на действието на заповеди № РД-19-124.8.03.2020 г., № РД-19-139/13.03.2020 г. и № РД-19-140/18.03.2020 г. до 10 май 2020 г.

 

Стопанският факултет ще продължи онлайн провеждането на лекции и упражнения съгласно актуализиращите се ежедневно графици:

- информация за бакалаври

- информация за магистри