Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Откриване на учебната година за енергийната магистратура с представяне на нова книга

   

05.10.2016

 

thumbnail_slide-powerpoint

Официалното откриване на учебната година за 12-тия випуск на магистърската програма "Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги" в Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски" ще се състои на 10 октомври, понеделник, от 18.00 ч. в зала 200 на Стопанския факултет.

В откриването ще участват настоящи и завършили студенти, щатни и хонорувани преподаватели от Стопанския факултет, както и част от гост-преподавателите в програмата през последните 10 години.

По време на събитието ще бъде представена и новата монография "Икономика на енергийните ресурси" с автор д-р Атанас Георгиев . Книгата е издадена с подкрепата на Индустриален клъстер "Средногорие" (www.srednogorie.eu) .

 

thumbnail_korica-3D

Монографията разглежда темата „Икономика на енергийните ресурси“ в 12 глави. Книгата може да бъде ползвана от студенти и преподаватели в бакалавърски и магистърски програми по икономика и стопанско управление, геолого-географски и инженерни науки, публична администрация и комуникации, както и за по-широк кръг читатели, които искат да научат повече за тази тема.

В първата част, в Глава 1., Глава 2. и Глава 3. са разгледани въвеждащите концепции за икономиката на енергийните ресурси – основни понятия, свързани с Икономиката на енергийните ресурси, терминология, ограничения на изследването; представяне на енергийните баланси като инструмент за анализи и прогнози; класификацията на енергийните ресурси.

Втората част от изложението – Глава 4., Глава 5. и Глава 6., представя бизнес аспектите на енергийната икономика, свързани с конкурентоспособността на индустрията, както и темата за естествените монополи и регулирането в енергетиката. Представена е и идеята за Енергиен съюз в Европа.

Третата част от монографията разглежда историческото развитие и актуалните предизвикателства пред електроенергийния отрасъл на България (Глава 7.), поставя акцент върху предизвикателствата на ВЕИ (Глава 8.) и представя интелигентните мрежи и тяхното място в съвременната енергетика (Глава 9.).

Последната част от изложението е посветена на природния газ. В нея са анализирани сигурността на доставките на природен газ за България и свързаните с нея предизвикателства (Глава 10.), възможностите и предизвикателствата, свързани с развитието на т.нар. Южен газов коридор (Глава 11.), както и икономическите ефекти от евентуалното добиване на шистов газ в България, Румъния и Украйна (Глава 12.)