Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Отчетна пресконференция по проект на Стопанския факултет

   

01.09.2016

otchetna_preskonferenciya_po_proekt_na_stopanskiya_fakultet_medium200x200

 

В Конферентната зала на Софийския университет се проведе отчетна пресконференция на членовете на екипа по проект BG09 „Линейно квадратични игри и приложения“.

Проектът BG09 „Линейно квадратични игри и приложения“ се провежда в рамките на програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“ в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014) и се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. За реализацията на този проект Софийският университет „Св. Климент Охридски” чрез своя Стопански факултет получи безвъзмездна финансова помощ по Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“ в рамките на ФМ на ЕИП (2009-2014), финансирана от ФМ на ЕИП (2009-2014) на стойност 72 048,60 евро.

Ръководителят на проекта проф. Иван Иванов подчерта, че работата навлиза в заключителната фаза и представи основните дейности на екипа – научноизследователска дейност и подготовка и провеждане на докторантски курс „Линейно квадратични диференциални игри и приложения“.

В рамките на проекта са изследвани нови и актуални игрови модели с цел създаване на методи за намиране на равновесни състояния, удовлетворяващи определението за равновесие на Неш. Методите се отличават със своята скорост и възможността да се прилагат към игри, независимо от броя на участниците, посочи проф. Иванов. Той добави, че са разработени и предложени нови двуетапни комбинирани модели за изследване на финансовите пазари – на първия етап се прилага игрови модел за обща характеристика на пазара, а на втория етап - специализиран модел за разпознаване на специфичните характеристики на изследвания обект. Получените резултати са публикувани в статии в списания с отворен достъп, в списания, които са реферирани в Скопус и в списания с импакт фактор. Част от резултатите са доклади на значими международни конференции, сред които European Meeting on Game Theory, Mediterranean Conference on Control & Automation и други.

Другата основна дейност на проекта е подготовката и провеждането на докторантски курс „Линейно квадратични диференциални игри и приложения“. Проф. Иванов посочи, че учебната програма и съдържанието на курса са обхванали последните постижения на науката в областта, които са публикувани в последните няколко години, както и научните резултати, получени по научноизследователската дейност на проекта.

Лектори в курса са били проф. Ларс Имсланд от Норвежкия университет за наука и технологии), проф. Василе Драган и проф. Виорика Драган от Румънската академия на учените и българските учени проф. Иван Иванов, доц. Боряна Богданова и доц. Снежана Костова. „Обучаемите в курса бяха докторанти и магистранти от Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Стопанския факултет на Техническия университет - София, Института по системно инженерство и роботика към БАН“, каза още проф. Иванов и допълни, че в резултат на изпълнението на дейностите по проекта са били създадени тесни контакти между преподаватели от Стопанския факултет на Университета, изследователи от Института по системно инженерство и роботика към БАН и преподаватели от Норвежкия университет за наука и технологии.

111