Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / От есента на 2014 г. Стопанският факултет приема студенти в специалност "Икономика и финанси"

   

19.12.2013

 

От есента на 2014 г. Стопанският факултет приема бакалаври в специалност "Икономика и финанси". На свое заседание от 18.12.2013 г. Академическият съвет на СУ "Св. Климент Охридски" утвърди предложената от Стопанския факултет промяна в наименованието на специалност "Икономика" в "Икономика и финанси".

 

Новото наименование отразява по-точно получаваните знания и компетентности в рамките на бакалавърската програма. Учебният план на специалността съдържа значителен брой финансови и счетоводни предмети. Сред тях са Корпоративни финанси, Държавни финанси, Пари, банково дело и финансови пазари, Въведение в счетоводството, Финансово счетоводство, Теория на парите и парична политика, Търговско банкерство, Финансово право, Управленско счетоводство, Застрахователно дело и др.

 

Допълнително съображение за промяната на наименованието на специалността е повишаването на привлекателността на специалността за кандидат-студентите поради констатирания при многобройните посещения в средните училища през последните две години засилен интерес към професионална реализация във финансовата сфера. Разширеното наименование ще допринесе за привличането на по-голям брой мотивирани студенти, запазването на високото академично ниво и челната позиция на направление 3.8 Икономика на СУ “Св. Климент Охридски” в рейтинговата класация на висшите училища в България.

 

Чрез промяната ще се противодейства на тенденцията множество държавни и частни висши училища в България да обявяват прием във финансови специалности, отклонявайки поток от заинтересовани кандидат-студенти, като на практика предлагат по-ограничена подготовка по финансови дисциплини от настоящата в специалност Икономика на СУ "Св. Климент Охридски".