Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Официално бе открита учебната зала в Стопанския факултет, посветена на френската програма по икономика и управление

   

13.12.2021

 

На 10 декември 2021 г. от 13:30 часа се състоя официалното откриване на зала 523, посветена на приноса на доц. д-р Арменухи Пирян-Хачикян за развиването на френската програма по икономика и управление в Стопанския факултет. Залата е реновирана със средства на семейството на доц. Пирян и е в памет на нейния академичен път.

imgonline-com-ua-CompressToSize-ak7D6aLe5qJ4H

По време на откриването доц. Соня Георгиева, отговорник на френската програма по икономика и управление, отбеляза последователните усилия и всеотдайността на доц. Арменухи Пирян за изграждането на френското направление в Стопанския факултет. Деканът доц. Атанас Георгиев благодари на семейството на доц. Пирян за продължаващата ангажираност към факултета и отбеляза, че откриването на учебна зала в памет на доц. Пирян е един много подходящ начин да се продължи нейното дело във факултета. Като ръководител на катедра „Икономика“, доц. Димитър Златинов изтъкна, че професионалният път на доц. Пирян е неразривно свързан с катедрата и откриването на учебната зала ще бъде едно от паметните събития в годината на 120-годишния юбилей на катедра „Икономика“.

imgonline-com-ua-CompressToSize-WhXgUklQ8nwv

Доц. Арменухи Пирян-Хачикян е част от катедра „Политическа икономия“ (по-късно преименувана на „Икономика“) от 1973 г. и последователно освен израстването си в академичен план, е научен секретар на катедрата и заместник-декан по учебната дейност на Стопанския факултет. Преподавател е по „Обща икономическа теория“ и „Международна икономика“ с научни интереси в областта на ролята на държавата в икономиката, международните финансови организации, преките чуждестранни инвестиции, външния дълг и др. Основоположник е на френското направление по икономика и управление в Стопанския факултет, което вече е предоставило възможност за получаване на съвместна българска и френска диплома за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ на над 200 студенти.

imgonline-com-ua-CompressToSize-OACwq08hDzmWM

__________________________

Катедра "Икономика" на Стопанския факултет е приемник на катедра "Политическа икономия", създадена с решение на Академичния съвет на СУ "Св. Климент Охридски" на 21 октомври 1902 г. С Постановление на Министерския съвет от 1951 г. Стопанският факултет е отделен от Софийския университет. Само катедра "Политическа икономия" остава в рамките на Университета и през 1953 г. е обособена като самостоятелно звено, пряко подчинено на Ректората. Стопанският факултет на Софийския университет е възстановен с решение на Академичния съвет от 16 май 1990 г., с което катедра "Икономика" продължава своята дейност и развитие. През 2022 г. катедрата ще отбележи 120-годишен юбилей със серия от събития, насочени към студентите и докторантите на Стопанския факултет и академичната общност в страната и чужбина.