Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Общо 18 преподаватели, докторанти и студенти от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ участваха на Деветата интердисциплинрана научна конференция на тема: Авангардни научни инструменти в управлението ‘2016 (VSIM:16)

   

30.09.2016

 

Общо 18 преподаватели, докторанти и студенти от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ участваха на Деветата интердисциплинрана научна конференция на тема: Авангардни научни инструменти в управлението ‘2016 (VSIM:16), проведена в периода 21.09.2016 – 25.09.2016 г. в партньорство с факултета.

RavdaConference1

Първият ден на конференцията беше посветен на докторантите и младите учени. В рамките на специално организиран докторантски уъркшоп се включиха пет докторанти и трима студенти в магистърски програми от Стопанския факултет на СУ, а сред гост-лекторите на събитието беше и доц. Боряна Богданова.

RavdaConference3

 

Преподаватели, докторанти и студенти от Стопанския факултет на СУ представиха научни доклади в рамките на провелите се през следващите дни работни сесии, като проф. Чобанов изнесе пленарен доклад на официалната церемония по откриване на конференцията. Останалите участници от Стопанския факултет на СУ представиха разработките си в голяма брой дискусионни теми, сред които „Публични политики“ с доклади на гл.ас. Павел Стойнов и Антоанета Иванов-Барес; „Актуални теми в бизнес управлението“ с доклади на проф. Желю Владимиров, Даниел Димитров и Христина Стоянова; „Активни методи в обучението“ с доклад на доц. Банчо Банов. На най-многобройно участие от страна на Стопанския факултет се радваше дискусионната тема „Financial engineering solutions“, на която изнесоха доклади или участваха с постер гл.ас. Николай Нетов, доц. Дияна Тишева, доц. Боян Ломев, доц. Боряна Богданова, ас. Божидар Недев, Борислава Вригазова, Теодора Павлова, Мария Златева и Георги Христов.