Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / На специална церемония в хотел Балкан бяха раздадени първите стипендии на студенти-първокурсници в Стопанския факултет от различни български градове в рамките на инициативата Каузата на ДЗИ „История с бъдеще“

   

04.01.2017

 

В петък (16 декември 2016 г.) на специална церемония в хотел Балкан бяха раздадени първите стипендии на ДЗИ за студенти-първокурсници в Стопанския факултет от различни български градове. ДЗИ отпусна 10 броя стипендии, които ще покриват всички студентски такси за годините на обучение, като избра Стопанския факултет за свой единствен партньор в реализацията на инициативата за корпоративна социална отговорност "История с бъдеще“.

 

 

Г-н Коста Чолаков, председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на ДЗИ, отбеляза, че инициативата Каузата на ДЗИ „История с бъдеще“ - висше образование за повече български деца, с която застрахователното дружество отбелязва 70-та си годишнина, е новата кауза в областта на финансовата грамотност.

Един от акцентите в подписаното през месец май 2016 г. споразумение между Стопанския факултет на Софийския университет и ДЗИ е инвестицията в развитието на млади хора, които споделят ценностите на застрахователната компания като клиентски ориентирано мислене, ориентация към резултати, иновативност, сътрудничество, открита комуникация и социална отговорност. В рамките на инициативата „История с бъдеще“ – висше образование за повече български деца, застрахователната компания ще осигурява годишно стипендии на 10 студенти в редовна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Всеки студент е представител на един от 10-те региона от регионалната структура на ДЗИ.

Продължителността на стипендията е четири учебни години, а студентите ще се избират на конкурсен принцип. Всеки студент ще получава годишна стипендия в размер на 1840 лв. За да продължат да вземат стипендията и следващите години, студентите трябва да имат успех над „Добър“ 4.50, да нямат невзети изпити от предходната година и да са активни членове на Бизнес клуба на Софийския университет.

 

 

СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО ВЪВ FLICKR