Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / На 23 октомври 2018 г. от 17 часа в зала 200 в Стопанския факултет се проведе учредителна среща на Извънлекционен клуб по икономика в Софийския университет „Св. Климент Охридски”

   

29.10.2018

Logo_WEconomics

На 23 октомври 2018 г. от 17 часа в зала 200 в Стопанския факултет се проведе учредителна среща на Извънлекционен клуб по икономика в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, на която освен студенти от Стопанския факултет, присъстваха и техни колеги от Историческия факултет на СУ. Инициативата за сформиране на клуба е на студенти от Стопанския факултет и беше подкрепена от катедра „Икономика”. По време на събирането бяха обменени идеи за надграждане на знанията по икономика от основните лекционни курсове чрез различни инициативи и дискусии. Посещавайки срещите на клуба и участвайки активно в обсъжданията на актуални икономически теми, студентите ще имат възможност да се срещат с колеги и преподаватели със сходни интереси и да обменят виждания за тенденции и процеси на микро- и макроикономическо равнище, провеждането и резултатите от икономическата политика, да обсъждат различни икономически теории и концепции.

 

По време на учредителната среща проф. д-р Стефан Петранов, ръководител на катедра „Икономика”, изтъкна, че дейностите на Извънлекционния клуб са изцяло насочени към потребностите на студентите за разгръщане на техния икономически мироглед и именно те ще бъдат водещи при подбора на темите за дискусии, които ще се провеждат регулярно. По предложения на участващите студенти второкурсници в Стопанския факултет беше избрана темата за ползите и предизвикателствата от членството на България в еврозоната като предмет на дискусия по време на следващата среща на извънлекционния клуб. Техните колеги четвъртокурсници се ангажираха с подготвянето на кратка встъпителна презентация, която да маркира основните дискусионни въпроси. Също така беше възприета идеята на гл. ас. д-р Димитър Златинов, научен секретар на катедра „Икономика”, след разглеждане на всяка от избраните теми да се подготвят кратки материали, които да отразяват вижданията на участниците в дискусиите.

 

Срещите на Извънлекционния клуб по икономика ще се провеждат всеки втори вторник на месеца. По изключение следващата среща на клуба е планирана за 27 ноември (вторник) от 17,15 часа в зала 200 в Стопанския факултет като на нея са поканени всички заинтересовани студенти и преподаватели, включително и от други факултети на университета.