Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Карина Караиванова ще е новият представител на Република България в Съвета на директорите на ЕБВР

   

05.12.2018

 

Министерският съвет определи Карина Караиванова за представител на Република България в Съвета на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие. Решението влиза в сила от 1 март 2019 година.

В момента Карина Караиванова е председател на Комисията за финансов надзор след избор от 43-ото Народно събрание на Република България на 28 юли 2016 г.

31_media

Притежава магистърска степен по Финанси и банково дело и бакалавърска степен по Икономика от Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Притежава сертификат от Международната програма по финанси и банково дело „Управление на риска” към Националния Институт по Банков Мениджмънт – Пуне, Индия. Притежава сертификат за придобити одитни умения от Института по Публична Администрация – Дъблин, Ирландия. Притежава сертификат по Икономически политики от Министерството на финансите – Токио, Япония.

От декември 2012 г. до февруари 2013 г., както и от ноември 2014 г. до юли 2016 г. е заместник-министър на финансите. Председател на надзорния съвет на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД. Член на борда на директорите на Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка. Член на борда на управителите на Черноморска банка за търговия и развитие, Международна инвестиционна банка и Алтернативен управител за България на МВФ. От август 2010 г. до ноември 2014 г. е директор на дирекция „Национален фонд” в Министерство на финансите, национален ръководител на предприсъединителните фондове на ЕС и ръководител на сертифициращия орган за оперативните програми, финансирани от структурните и кохезионния фондове на ЕС. От ноември 2006 г. до август 2010 г. е началник-отдел „Контрол и сертификация по програма САПАРД и Европейския фонд за регионално развитие” в Министерство на финансите. От август 2003 г. до ноември 2006 г. заема позицията началник-отдел „Акредитация и оценка” в дирекция „Национален фонд” в Министерство на финансите. От февруари 2003 г. до юли 2003 г. е експерт по разширената децентрализация в дирекция „Национален фонд” в Министерство на финансите. От април 2001 до февруари 2002 г. е счетоводител по „Проект за развитие на районите с минна и стоманодобивна промишленост” на програма ФАР към Министерство на труда и социалната политика. Владее английски и руски език.

Чете лекции на тема Корпоративно финансиране и инвестиции към магистърска програма Икономика и право, специалност Икономика към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.