Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / КАМПАНИЯ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА СТУДЕНТИ В СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ ОТ ЧУЖБИНА: 22-26 АВГУСТ 2016

   

18.08.2016

 

МОЛБИ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ СЕ ПОДАВАТ В СЕКТОР „ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ" НА ОТДЕЛ "ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ" (РЕКТОРАТ НА СУ)

В СРОК ОТ 22 ДО 26 АВГУСТ /вкл./ 2016 г.

 

ПРАВИЛА ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

 

С програмите си в три си езикови направления - английски, немски и френски Стопанският факултет предлага отлична възможност за прехвърляне на студенти от университети в Германия, Австрия, Франция, Англия и други западни страни, решили да продължат образованието си в България.

 

Стопанският факултет на СУ "Св. Климент Охридски" е водещ в страната с големия брой гост-преподаватели от Европа и САЩ, участието в международни програми за обмен на студенти, двойни дипломи с чуждестранни университети, световни научни форуми.

 

Репортаж "Български студенти финишират с българска и чуждестранна диплома", в който се представят френската и немската програма на Стопанския факултет.

 

Статия "Лекции в бг вузове носят чужда диплома"

 

Френската и немската бакалавърски програми изучават голяма част от дисциплините на съответния чужд език при реномирани гост-преподаватели от френски и немски университети.

  • Студентите, приети с френски език, се включват в програмата Лисанс с Университета по икономически науки и технологии Лил 1. В рамките на това сътрудничество над половината от дисциплините от учебния план за специалност Стопанско управление и Икономика се преподават на френски език от френски и български преподаватели. Програмата получава активна подкрепа от Културния институт при посолството на Франция в София. В края на следването на студентите се издават българска и френска диплома.

По-висока степен на специализация факултетът реализира с 18-те си магистърски програми. Стопанският факултет предлага обучение на английски език в съвместната си магистърска програма "Финансов мениджмънт" с Университета Бордо IV.

Курсове на Училището по бизнес към Харвардския университет (Harvard Business School) се преподават като част от магистърските програми на Стопански факултет.

 

Стопанският факултет e първият за България център за провеждане на международния Bloomberg Assessment Test (BAT).

 

От 2012 г. в Стопанския факултет работи офисът за Софийския университет на международната студентска организация AIESEC (стая 129).

 

Връзка с администрацията на Стопанския факултет

ВИДЕО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ (YouTube)

Видео: Преподаватели в Стопанския факултет представят своите учебни дисциплини

 

Save