Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Излезе от печат книгата на проф. д-р Невяна Кръстева "Успешни лични продажби"

   

14.02.2014

 

В поредицата Университетска библиотека на Университетско издателство „Св. Климент Охридски” излезе от печат книгата Успешни лични продажби (ISBN 978-954-07-3530-6) на проф. д-р Невяна Стефанова Кръстева.

 

 

 

Проф. д-р Невяна Кръстева е член на Американската маркетингова асоциация и на Европейския съвет по мениджмънт. Професор е по маркетинг и международен бизнес в Софийския университет "Св. Климент. Охридски" и Международното висше бизнес училище, Ботевград. Публикувала е редица монографии, учебници и статии, сред които Направи си сам...маркетинг: Творчески стратегии в рекламата по време на криза, 2009; Маркетинг по време на рецесия, 2009; Дистрибуционна политика. Стопанска логистика, 2009; Управление на взаимоотношенията с потребители, 2010; Маркетинг на обслужването, 2010, Мърчъндайзинг, 2011; Нано маркетинг, 2012; „Подсилена реалност и маркетинг, 2013 и др. Специализирала е в Русия, Австрия, Гърция, Дания, Япония, Израел и Унгария.

 

Книгата Успешни лични продажби представя основните продажбени концепции и принципи, както и практически умения за тяхното приложение. Последователно са разгледани същността и особеностите на личните продажби, формите, моделите и стиловете на продажба. Изследват се етапите или стъпките при личните продажби, като са посочени техните основни характеристики. Проследени са етапите в продажбения процес. Посочени са особеностите в типологията на клиентите и как подходът към тях трябва да отразява тази специфика. Специално внимание е отделено на усъвършенстване на уменията при изготвяне на презентации и базовите презентационни методи при продажби, както и някои от основните видове презентации и презентационния микс. Изяснено е използването на въпросите като път към успешните продажби, видовете въпроси и случаите на тяхното приложение при продажбения разговор и как да представим и защитим най-чувствителната част от процеса на лична продажба - цената. Обобщени са различните типове завършване на продажбата, дават се идеи за това как да получим съгласието на купувача и се разискват ролята на психологията и емоциите при търговския процес. Логично в изложението се обръща внимание на следпродажбеното обслужване и създаването и поддържането на лоялни клиенти.

 

Книгата е предназначена за широк кръг читатели - търговци, мениджъри, учащи се.