Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Гост-лекция на отдела по „Човешки ресурси“ на Райфайзенбанк България

   

25.03.2021

 

Г-жа Рада Йосифова, началник отдел "Човешки ресурси" в Райфайзенбанк, и г-жа Ирина Заркова, супервайзор в отдела и специалист по привличане на таланти и работодателска марка, ще говорят за налагането и развиването на работодателската марка (employer branding) в рамките на лекциите по "Основи на управлението" на гл. ас. д-р Иван Ангелов в петък, 26 март, от 11:15 до 13:00 ч. Можете да се включите в лекцията и да зададете своите въпроси тук.

visul-su

Райфайзенбанк (България) е отдавнашен партньор на Стопански факултет. Различни експерти от банката изнасят гост-лекции, предоставят казуси за упражнения по работа с големи данни. Нашият колега доц. д-р Антон Герунов е съдружник във фирма Logsentinel, която спечели конкурс на Райфайзенбанк и предоставя услуги в областта на киберсигурността, базирани на блокчейн технологии. Райфайзенбанк е първата българска институция, която се включи в инициативата на Стопански факултет Industry funded PhD, по която работи докторант Глория Христова с научен ръководител доц. д-р Боряна Богданова.

Все повече компании в България обръщат внимание на "работодателската марка" като ключов фактор за привличане и задържане на таланти в екипите си. Лекцията в петък ще даде възможност на студентите не просто да се запознаят с Райфайзенбанк като потенциален работодател, а не само като банка, предоставяща услуги на клиентите си, но и ще даде идеи на студентите, работещи в по-малки фирми как те биха могли да изградят подходяща работодателска марка.

Следващата лекция на Райфайзенбанк ще бъде на 31 март в часа по "Управление на иновациите в организацията", избираем курс в магистърските програми на катедра "Стопанско управление" воден от проф. дикн Желю Владимиров и доц. д-р Тодор Ялъмов. Лекцията ще бъде посветена на програмата Innovation Garden на Райфайзенбанк. Подобно на темата за работодателската марка, все повече компании започват да развиват собствени програми за развитие на иновациите, идващи от служителите им и от външни стартъпи. Включете се в лекцията от 18:00 ч. тук.