Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Гл. ас. д-р Марина Стефанова участва в Powers Summit като модератор на панел „Устойчиво развитие: мит или реалност“

   

17.12.2021

 

Power Summit, наречен още „Българският Давос“, се състоя на 14 декември 2021 г. Иновативната платформа цели да инвестира колективната интелигентност на страната в създаването на устойчиви решения за бъдещето на България, давайки възможност за градивен, оперативен диалог, лице в лице между властта, бизнес лидерите и гражданския сектор.

Webit_1(1)

Гл. ас. д-р Марина Стефанова, преподавател в Стопанския факултет, ръководител на МП „Отговорно и устойчиво управление“ и част от Българската Асоциация на Специалистите по Корпоративна Социална Отговорност (БАКСОС), взе участие в ролята на модератор на един от панелите – „Устойчиво развитие: Мит или реалност“.

Webit_2(1)

Участници в панела бяха:

  • Джейсън Кинг, изпълнителен директор, Telenor;
  • Диляна Якова, мениджър „Регулации и устойчиво развитие“, Philip Morris Bulgaria;
  • Ивайло Георгиев, ръководител връзки с институциите, Аурубис България;
  • Константин Киров, ръководител отдел „Опазване на околната среда и зелени проекти“, ProCredit Bank.

 

По време на дискусията бяха очертани следните очаквания към представителите на политическите партии:

  • Държавата трябва да поеме ролята си на отговорен собственик чрез мултиплициране на споделените добри фирмени практики и въвеждането им към предприятията с държавно или общинско участие, което е свързано и с кандидатурата на България за членство в ОИСР.
  • Умно използване на социалните инвестиции на бизнеса в обществено значими проекти с цел валидиране на нови модели, а не за дублиране на публичната помощ. За това са необходими секторни реформи в образованието, здравеопазването и социалните дейности.
  • Запазване на ясна фискална политика. Финансовото бреме за привеждане на европейските политики за постигане на нисковъглеродна и кръгова икономика не трябва да бъде прехвърляно с лесна ръка към частния сектор чрез внезапни и краткосрочни финансови промени, като например повишаване на косвените данъци, увеличаване на осигурителната тежест, без предварително съгласуване с бизнеса.
  • Продължаване на досегашната практика за постоянна и открита комуникация, включително по темите за ESG от страна на оправомощените представители на законодателната и изпълнителната власт. В България към настоящия момент почти никой не говори за теми като зелена и кръгова икономика, изменение на климата и адаптация към тези промени от страна на различните заинтересовани страни (граждани и компании).