Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Дванадесет дипломанти от програмата ИУЕИКУ успешно защитиха магистърски тези

   

22.02.2017

 

На 21 февруари 2017 г. дванадесет дипломанти от програмата „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ (ИУЕИКУ) завършиха успешно обучението си със защити на дипломни работи пред държавна изпитна комисия от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ .

thumbnail_snimka 1

Отново темите на дипломантите бяха интересни и актуални, като разгледаха важни теми от отраслите енергетика, инфраструктура, комунални услуги (ютилитис) и фасилити мениджмънт.

thumbnail_snimka 2

Успешно-защитилите дипломанти от специалността (по реда на представянето) са:

-Ива Тепавичарова-Велкова с тема „Проблеми и решения на етажната собственост. Закон за управление на етажната собственост“ и научен ръководител х.ас. Петър Ташев

-Радослав Кръстев с тема „Модел за изграждане на ВЕЦ – анализ на икономическите, финансовите и регулаторните риск фактори“ и научен ръководител ас. Васил Караиванов

-Антони Желязков с тема „Средносрочни прогнози за търгуваните количества на българския пазар на електроенергия в рамките на деня“ и научен ръководител ас. д-р Атанас Георгиев

-Петя Милкова с тема „Либерализиран пазар на електроенергия за битови потребители в България - прогнози за търгувани количества за периода до 2030 г. “ и научен ръководител ас. д-р Атанас Георгиев

-Айше Рашид с тема „Приложение на Фасилити мениджмънта в строителния и експлоатационния период на сградите“ и научен ръководител х.ас. Петър Ташев

-Здравко Дамянов с тема „Възможности за финансиране на иновативни продукти и услуги в енергетиката“ и научен ръководител ас. д-р Атанас Георгиев

-Калоян Кулев с тема „Значението на фасилити мениджмънта при поддръжка и експлоатация на сгради – сравнителен анализ“ и научен ръководител х.ас. Петър Ташев

-Георги Донов с тема „Създаване на кооперация за зелена енергия в България“ и научен ръководител ас. д-р Атанас Георгиев

-Надежда Гетова с тема „Здравословни и безопасни условия на труд в сектор енергетика - оценка на професионалния риск на зелени работни места“ и научен ръководител ас. д-р Атанас Георгиев

-Владимир Костадинов с тема „Проект за построяване на слънчева електроцентрала с цел енергийно осигуряване на с. Полковник Гишаново и фабрика за консервиране“ и научен ръководител ас. Васил Караиванов

-Даниел Георгиев с тема „Анализ на резултатите от използването на инструмента за енергийна ефективност Бели сертификати и въвеждането му в българската енергийна система“ и научен ръководител д-р Таско Ерменков

-Калоян Стайков с тема „Пречки и възможности пред развитието на електроразпределителните мрежи в България: регулаторно въвеждане в експлоатация на интелигентни измервателни системи“ и научен ръководител ас. д-р Атанас Георгиев