Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Допълнителни стипендии за редовните докторанти, зачислени до края на 2018-а година

   

25.02.2019

 

ОБЯВА

 

Разпределяне на допълнителни средства (стипендии) на редовните докторанти в Стопанския факултет във връзка с предоставени средства на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ с Решение на министерски съвет № 171 от 17.08.2018г. и ПМС № 115 от 28.06.2018 г.

 

1. Отпускане на допълнителни средства без допълнително заявление

50% от сумата, определена за Стопанския факултет за 2018 г., се разпределя поравно между всички докторанти, които към 15.03.2019 г. отговарят на следните условия:

- Редовни докторанти, обучаващи се по държавна субсидия (български граждани и граждани на държави, членки на ЕС);

- С права на действащи докторанти към края на 2018 г. (зачислени преди 31.12.2018 г.);

- Заплатили таксите си за обучение;

- Изпълнили дейностите по индивидуален план;

- Предали отчет и получили положителна атестация.

 

2. Отпускане на допълнителни средства в допълнение към т. 1. след подаване на изрично заявление от страна на докторантите

Право да получат допълнителни средства в рамките на останалите 50% от сумата, определена за Стопанския факултет за 2018 г., имат докторанти, които отговарят на следните условия:

- Подали заявление за кандидатстване за допълнителна стипендия в срок до 15.03.2019 г. до края на работния ден в кабинет 409 при инспектор Докторанти – д-р Алида Ризова;

- Заявленията се подписват от докторанта и от ръководителя на съответната катедра;

- Получили оценка на своите заявление от Комисията за разпределяне на допълнителни средства на редовните докторанти

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТИПЕНДИЯ

 

Комисията за разпределяне на допълнителни средства на редовните докторанти се назначава от Декана на Стопанския факултет и включва: Декан, всички ръководители на катедри и един представител на редовните докторанти във факултета. Комисията разглежда и оценява заявленията, като поставя оценки „Задоволителна“ (коефициент 1х), „Добра“ (коефициент 2х) или „Отлична“ (коефициент 3х);

 

След изтичане на крайния срок, на докторантите, получили оценка, се определя допълнителната сума, която съответства на получената оценка с коефициент.

 

Без право на допълнителни средства са докторантите:

- Които не са заплатили таксите си за обучение до края на м. януари 2019 г.;

- Които не са предали отчет за дейността си или нямат положителна оценка при атестиране;

- Които не са изпълнили индивидуалния си план;

- Прекъснали обучението си по различни причини (лични, здравословни, майчинство).

 

Индивидуалните суми за докторантите по т. 1 и т. 2 се разпределят след гласуване от Факултетния съвет на Стопанския факултет.