Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Допълнителни стипендии за подкрепа на редовните докторанти в Стопанския факултет

   

27.06.2020

 

 

Александра Мирчевска, Лилия Кокарешкова и Деница Андонова бяха отличени като най-активно публикуващи сред 17 редовни докторанти на Стопански факултет, които се състезаваха за разпределение на обща сума от 54 373,62 лв. допълнителни стипендии.

 

40% от сумата беше разпределена поравно между всички редовни докторанти, а 60% беше разпределена между 12 от кандидатите с тегла, в зависимост от класирането им.

 

FEBA1

 

Пожелаваме успех в изследователската работа на всички докторанти и ги насърчаваме да участват в конференции и публикуват в списания, включени в Web of Science и Scopus. Така те не само че ще получат по-широко признание за работата си (вкл. цитирания), но и ще допринесат за увеличение на финансирането за докторанти и млади учени през следващата година.