Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Доклад на ас. Мария Трифонова по проект на Стопанския факултет и климатична лаборатория PURPOSE

   

23.03.2021

 

Темата за социалната приемливост на възобновяемата енергия и новите технологии за оползотворяването ѝ са обект на академични изследвания повече десетилетие. Социалните аспекти на ниско-въглеродните технологии стават все по-значими по пътя към всеобхватна декарбонизация и справедлив енергиен преход.

RES

Във връзка със споразумение за съвместни изследвания по темата между Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Климатична лаборатория PURPOSЕ беше публикуван доклад на ас. Мария Трифонова от Катедра „Икономика и управление по отрасли“ относно обществените нагласи към ВЕИ технологиите в България.

Проектът е осъществен с любезното съдействие и партньорство на Центъра за изследване на демокрацията, община Бургас и маркетингова агенция „Маркет линкс“.

Докладът е достъпен на следния линк.