Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Доц. Цветан Игнатов бе удостоен с почетната титла „Доктор хонорис кауза” на СУ

   

20.10.2013

 

Ignatov2013

 

 

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе тържествена церемония по връчване на почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на доц. Цветан Игнатов от Стопанския факултет на СУ.

 

Ignatov4

 

Събитието бе открито от декана на Стопанския факултет – доц. Тодор Попов. Той запозна присъстващите в залата с творческия и трудов път на доц. Цветан Игнатов, който е почти изцяло свързан с Университета. През 1966 г. той завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски”. От 1966 до 1991 г. работи като н.с. в Единния център по Математика и Механика към БАН и СУ „Св. Климент Охридски”. От 1991 до 1999 г. преподава във Факултета по математика и информатика, а от 1999 г. е доцент в Стопанския факултет на Университета, където преподава статистика, иконометрия и застрахователна математика. Автор е на множество научни публикации с изключително висок индекс на цитиране.

Ignatov2

 

 

Доц. Игнатов има високи постижения в областта на статистиката, теорията на вероятностите, иконометрията и застрахователната математика. Върховото му постижение е една доказана от него теорема, която колегите математици, статистици и иконометрици са нарекли на негово име: Теорема на Игнатов. Тази теорема е едно от явленията в посочената научна област. Тя не само има огромна приложимост, но и на нея са посветени множество публикации, в това число и самостоятелни, на най-признатите учени от тази област. „Не е маловажен и фактът, че поне на нас не ни е известно друг български учен да има призната на свое име теорема с такава значимост“, допълни доц. Попов.

 

Ignatov3


доц. Юрий Кучев и доц. Цветан Игнатов

В математиката има много теореми. Някои от тях обаче имат фундаментален характер. Те имат мултиплициран ефект и водят до много нови резултати и приложения. Такъв е и случаят с Теоремата на Игнатов. За значимостта на този факт можем да съдим по интереса, който проявяват изследователите, които работят в тази област. Заслужава си да посочим в това отношение проф. Шелдън Рос от Калифорнийския университет в Бъркли, който посвещава цяла една глава от своята монография «Въведение във вероятностните модели като пише, че теоремата на Игнатов е изненадващ резултат, който има широк спектър от приложения.

 

доц. Тодор Попов

С твърда убеденост мога да кажа, че поне в областта на икономиката, по-специално теорията на вероятностите с приложение в икономиката, никога не е наблюдавано такова общопризнато в световен мащаб постижение на български учен“, каза доц. Попов и допълни, че „Доц. Игнатов е от този рядък, за съжаление може би вече изчезващ вид учени, при които отдадеността на науката и нейните резултати е съчетано с пълно, да не кажа даже анекдотично, пренебрежение към видимете белези на признание”.

Без съмнение присъждането на почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет Св. Климент Охридски” е един достоен жест на СУ за попълването на този пропуск”, отбеляза деканът на Стопанския факултет в края на словото си.

Ignatov9

 

Изключително редки са случаите в 125-годишната история на СУ, в която на доцент се връчва почетното звание Доктор хонорис кауза”. За мен е чест това да направя аз“, каза заместник-ректорът на Софийския университет доц. Юрий Кучев.

 

 

Ignatov6

 

Доц. Игнатов благодари за доверието, което му е оказано от факултетния съвет на Стопанския факултет, деканското ръководство, академическият съвет и ректорското ръководство. Той отбеляза, че за да се получат такива високи резултати в науката, важно значение има не само усилието на конкретния учен, но и атмосферата около него - отношението и подкрепата на колегите.

Доц. Игнатов се обърна към студентите, които посъветва да работят неуморно: Имам предвид и това, че много наши възпитаници отиват на запад и там успяват да се наложат и то с голям успех в състезанието между български и чужди студенти за места на престижни фирми и университети. Прави ми отлично впечатление, че вече много български имена стоят зад голямото число статии, публикувани в добри научни списания. Това за мен е радост, че все пак и ние, българите, сме дали нещо на света. Конкретно в моя случай, че съм дал българско име в заглавието на статии в престижни списания. Това за мен е най-голямата гордост – че се появяват вече и резултати на българи в науката”.

Ignatov

 


След благодарствените думи доц. Игнатов изнесе лекция на тема "Рекордни редици в науката и живота". Академичното слово бе посветено на получени от доц. Игнатов резултати, както и на други автори във вероятностната теория на модели на рекордни редици и породени от тях случайни точкови процеси. Тези изследвания са актуални във връзка със зачестилите в последните години природни бедствия, като рекордни наводнения, разрушения и други.

Ignatov8


Основен резултат на доц. Игнатов по точкови процеси е една публикация на немски език в Годишника на СУ Св. Климент Охридски” - Математически факултет от 1976/77г., озаглавена: „Един Поасонов точков процес, породен от вариационния ред”. Тази публикация е забелязана от изследователи, занимаващи се с Теория на вероятностите и продължава да предизвиква нови изследвания. Основният резултат в тази статия е теоремата за рекордните величини от ред „к” и тяхното вероятностно описание. Тази теорема е известна в множество публикации като „Теорема на Игнатов”.


Доц. Игнатов обърна внимание на някои интересни факти свързани с рекордните редици, които наблюдаваме в живота и науката: „Защо книгата на Гинес е една от най-популярните книги в света след светата Библия и защо рекордите са толкова популярни? Може би това е, защото ние често срещаме тези рекорди в ежедневния си живот, отделяме ги от множеството данни, запомняме ги и фиксираме обикновено само рекордните стойности. Т.е. другите опити не ги взимаме под внимание. Помнят се само върховите постижения”.

„В частен интерес са рекордите най-вече в спорта и рекордните стойности, които са свързани с естествени събития и феномени. Наблюдателите и още хора, които обичат да гледат спектакли, се привличат на стадионите не само от възхищението от състезанието, но също от възможността да бъдат свидетели на ново рекордно достижение, което разширява хоризонта на човешките възможности. Хората се възхищават от рекордите, които са свързани с географията или с различни или социални събития. Туристите се стремят да видят най-високия водопад в света, най-старото дърво или най-голямата пещера. Градовете се състезават един с друг с изграждането на най-високи небостъргачи или сгради на най-големи стадиони. Журналистите не биха изпуснали възможността да направят репортаж за рождения ден на най-стария човек или да покажат последствията от ужасните урагани в различни региони. Вестниците публикуват най-ниските и най-високите температури, които са наблюдавани в дадена местност, да речем за последните сто години. И читателите се интересуват дали тези локални рекорди ще бъдат счупени в следващите новини”, отбеляза още доц. Игнатов. В словото си той разгледа накратко някои нови перспективни изследвания при моделиране на рекордни редици и възможности за използване на тези модели за практически цели.

След церемонията доц. Игнатов написа в Почетната книга на Софийския университет „Щастлив съм, че вече много българи се забелязват по страниците на научните списания. Генетичният ни фонд е богат и трябва в скоро време да имаме и ние, българите, рекордни постижения в науката”.

 

Новината на сайта на СУ "Св. Климент Охридски"